Kľúčom k úspechu v oblasti prepravy je ponuka nákladovo najefektívnejších a najflexibilnejších služieb. Za týmto jednoduchým konštatovaním sa skrýva prakticky celý vývoj súčasných dopravných systémov, z 99% založený na počítačových a telekomunikačných technológiách.

S hlavou v oblakoch

            Jedným z najvýznamnejších trendov v dopravnom priemysle dneška je využívanie cloudových systémov, ktorých platformy preferujú model softvér ako služba (SaaS). Toto riešenie otvára prakticky neobmedzené možnosti pre škálovateľnosť spoločností a využitie inovatívnych digitálnych zdrojov. Umožňuje dosiahnuť vyššiu ziskovosť a prekonať doterajšie schopnosti miestnych systémov. Neobmedzená kapacita cloudu dáva prepravným firmám možnosť poskytovať zákazníkom sledovanie pohybu ich tovaru v reálnom čase.

Nástrahy číhajú

            V súčasnosti sa internetové, obchodné a logistické spoločnosti zameriavajú na zvýšenie viditeľnosti tovaru, k čomu do značnej miery prispievajú novinky v oblasti telekomunikácií, sledovania a označovania tovaru. Pre celý reťazec je neustále mimoriadne dôležitá maximálna bezpečnosť pri preprave tovaru. Tu veľmi pomáha napríklad Anti-Theft GPS, umožňujúci v reálnom čase sledovať pohyb celej flotily i prepravovaných položiek samostatne. Dodatočné bezpečnostné protokoly tiež pomáhajú vyhnúť sa plošným stratám.

Bez prestávky

            Nové trendy v dopravnom priemysle sa zameriavajú na minimalizáciu počtu zastavení alebo kontrolných bodov a vedú k jedinému kľúčovému posunu - k integrovanému cestovaniu a doprave. Ďalšími tendenciami sú optimalizácia infraštruktúry, vytváranie uzlov mobility pre multimodálnu dopravu, budovanie platforiem pre cestovanie bez lístkov a zavádzanie inovácií v oblasti mikromobility a spojov na poslednú míľu. Potreba plynulejšieho a bezproblémovejšieho cestovania sa prejavuje nárastom mobility ako služby (MaaS).

Autonómne nákladné vozidlá

            Technológia pre nákladné vozidlá bez vodičov sa stále zdokonaľuje a musí ešte prekonať mnoho prekážok, napríklad vylepšiť softvér tak, aby bolo vozidlo schopné efektívne fungovať na mestských cestách s hustou premávkou. Ide však o trend budúcnosti, ktorému sa nevyhneme, rovnako ako zmene pohonu vozidiel na elektrinu. Z dlhodobého hľadiska by sa dopravné podniky mali na tieto zmeny pripraviť a začať vybavovať svoje nákladné vozidlá samonavigačnými systémami riadenia, ktoré sa môžu „učiť“ od skutočných vodičov.

Autoškola pre stroje

            Vďaka umelej inteligencii (AI) a nespočetnému množstvu senzorov môže autonómne vozidlo správne vyhodnotiť podmienky na ceste a poučiť sa z toho, ako sa vodiči nákladných vozidiel správajú za „neobvyklých“ podmienok na ceste. Prostredníctvom komunikácie medzi vozidlami (V2V) môžu nákladné vozidlá zdieľať získané informácie medzi sebou a navzájom si pomáhať v „učení.“ Rozširovanie technológie 5G bude znamenať významnú podporu pre zavádzanie flotíl autonómnych vozidiel. Z dlhodobého hľadiska sa tieto vozidlá môžu potenciálne stať lepšími „vodičmi“ ako ľudskí operátori – podľa dnešných štatistík je príčinou 95% dopravných nehôd práve človek za volantom...

V súlade s predpismi

            Dodržiavanie právnych predpisov je skôr nevyhnutnosť ako nový trend v doprave. S elektronizáciou sa však aj v tejto oblasti darí prepravným spoločnostiam efektívnejšie a rýchlejšie reagovať na zmeny v predpisoch a nariadeniach, ktoré sú navyše z hľadiska medzinárodnej prepravy v každej krajine odlišné, špecifické.

Či už ide o predpisy týkajúce sa elektronických lodných denníkov, pravidiel nákladnej dopravy, práce nadčas alebo bezpečnostné pravidlá, včasné informovanie o aktuálnach nariadeniach pomocou IKT bude vždy neoddeliteľnou súčasťou riešení, zvyšujúcich efektívnosť dopravy.

Blockchain v logistike

            Blockchain patrí k transformačným technologickým trendom v distribúcii a doprave, ktoré budú ovplyvňovať mobilitu po roku 2020. Jedným z perspektívnych prípadov použitia technológie blockchain v nákladnej doprave je zabezpečenie presnosti záznamov histórie výkonu. Keď sa nákladné vozidlo predá druhýkrát, môžu mať noví majitelia otázky, ako sa toto vozidlo doteraz používalo. Pretože blockchain transakcie sú nemenné a transparentné, všetky strany zúčastnené na transakcii si môžu byť istí, že informácie o kamióne sú dôveryhodné.

Nevozte vzduch!

            Ďalším perspektívnym využitím blockchainu v doprave je monitorovanie kapacity. Náklady na prepravu závisia od objemu nákladu. Použitie senzorov internetu vecí (IoT) môže pomôcť určiť veľkosť priestoru, ktorý konkrétny náklad zaberá. Tieto údaje možno použiť na výpočet nákladov na prepravu. Ukladanie týchto informácií do systému založeného na blockchaine a podpísaného inteligentnou zmluvou umožní samorealizačné platby na základe skutočného množstva priestoru, ktorý náklad zaberá.

Adresné doručovanie

            Nárast počtu firiem v oblasti elektronického obchodu vedie k zvýšenému dopytu po doručovaní na adresu. Optimalizácia dodávok na posledný kilometer je preto jedným z najdôležitejších trendov v oblasti dopravy a logistiky v nasledujúcich desiatich rokoch. V dôsledku celosvetovej vírusovej pandémie sa bezkontaktné doručovanie na adresu stalo najpopulárnejším a najžiadanejším zo všetkých súčasných trendov v dopravnom priemysle. To motivovalo ešte viac spoločností, aby sa venovali tejto forme doručenia a začali si ju osvojovať. Pochopiteľne, aj tu môžu fungovať iba s využitím GPS, najnovších telekomunikačných riešení a bezkontaktného platobného styku.

Nad cestou to ide rýchlejšie

V rámci tendencie zameranej na doručovanie na poslednom kilometri už niektoré spoločnosti doručujú balíčky občanom a spoločnostiam prostredníctvom dronov. Koncom roka 2016 spoločnosť Amazon ako prvá na svete doručila objednávku svojmu zákazníkovi pomocou dronu. Táto dodávka sa uskutočnila v Anglicku v rámci nového programu spoločnosti Amazon s názvom Prime Air, ktorý ukázal, že zákazník môže dostať balík do 30 minút. Po úspechu Amazonu sa doručovaniu dronmi začali venovať aj ďalšie prepravné spoločnosti.