Optimální výše pojistné zásoby závisí na těchto činitelích:na velikosti odchylek skutečné potřeby od očekávané a skutečných dodávek od smluvně zajištěných,na délce období, pro které jsou prováděny odhady budoucí potřeby,na průměrné výši obratové zásoby, při vyšší obratové zásobě nám stačí menší pojistná zásoba,na pravděpodobnosti, s jakou si přejeme, aby pojistná zásoba vyrovnávala obě nejistoty...