Politika logistiky vyjadřuje cíle firmy v oblasti logistiky a přijímá koncepci k jejich dosažení.Logistické cíle musí vycházet z celkové strategie firmy a měly by být vyjádřeny pomocí měřitelných technicko-ekonomických parametrů typu:délka dodací lhůty,spolehlivost dodací lhůty,délka průběžné doby výroby,obrátka zásob nedokončené výroby,průměrný stav zásob nakupovaných komponent atd...