Austrálski vedci našli príčinu tejto skutočnosti: práca v otvorenom veľkom kancelárskom priestore je oveľa stresujúcejšia než v prípade, keď je človek obklopený štyrmi stenami.„V 90 percentách prieskumov bola práca v nerozdelenom veľkom priestore vnímaná negatívne. Otvorené kancelárie totiž zapríčiňujú veľký stres, konflikty, vysoký krvný tlak a veľkú fluktuáciu zamestnancov,“ vysvetlil austrálsky vedec....