V otázke financovania výstavby alebo rekonštrukcie nízkoenergetického domu je potrebné si uvedomiť,  že dom nestaviame na 3 roky. Do najbližšej veľkej obnovy by mal vydržať minimálne 50 rokov.

Široká škála možností nových materiálov, ako aj stavebných postupov, je v dnešnej dobe viac než dostačujúca. Stavebník si dnes vie správne zvoliť také materiály a stavebné postupy na výstavbu svojho vysnívaného domu, aby spotrebou energií atakoval čo najnižšie hranice, ktoré boli pred 10 rokmi nemysliteľné.

,,Ak nazrieme do minulosti, už prvé ropné šoky v 70. rokoch prinútili ľudí vážne sa zamyslieť nad úsporami. Uvedomili si, že energia nie je zadarmo a jej zdroje sú obmedzené. Odvtedy sa začalo s ,,masívnejšou“ výrobou nízkoenergetických domov na celom svete. Išlo o domy s polovičnou spotrebou tepla na vykurovanie oproti bežnej stavbe. Vysoké počiatočné náklady boli spojené s technologickým pokrokom zameraným na výstavbu. „Začiatkom 20. storočia prišiel boom tzv. pasívneho domu,“  hovorí doc. Ing. Arch. Henrich Pifko, CSc. „Ide o dom, ktorý je veľmi dobre izolovaný, má hrubé tepelné izolácie a okná s trojsklom, aby nedošlo ku strate tepla škárami. Celá technika v dome sa často zmestí do skrinky vo veľkosti bežnej chladničky.“

Doc. Pifko ďalej dodáva, že od konca budúceho roka budú musieť byť všetky budovy nielen energetické, ale aj s takmer nulovou spotrebou energie. To by v porovnaní s dnešnou výstavbou predstavovalo dvakrát viac úspornejšie bývanie a s výstavbou v 70. rokoch  dokonca až desaťnásobne úspornejšu spotrebu energií pri bývaní. Výrazné sprísňovanie noriem sa začalo v roku 2010 na základe prijatej Európskej smernice o energetickej bezpečnosti a znižovaním spotreby energie do roku 2020. V roku 2012 bola na Slovensku prijatá aktualizácia normy presne stanovujúca kroky a postupy výstavby či rekonštrukcie do roku 2020. To malo za následok aplikáciu tejto normy do aktuálnych stavebných noriem, a preto sa dnes všetky verejné budovy stavajú nízkoenergeticky a zvyšných stavieb sa táto aplikácia dotkne povinne od začiatku budúceho roka.

V otázke financovania výstavby alebo rekonštrukcie nízkoenergetického domu je potrebné si uvedomiť, že dom nestaviame na 3 roky. Do najbližšej veľkej obnovy by mal vydržať minimálne 50 rokov. Odborníci preto odporúčajú vytvoriť si kvalitný energetický dom, aj keď možno s vyššími počiatočnými nákladmi na techniku a materiál. Táto investícia  však do budúcnosti zabezpečí nízke prevádzkové náklady. Človek by si mal pred investíciou zrátať mesačné náklady úveru na bývanie a samotnej prevádzky domu. „PSS napríklad poskytuje rôzne typy úverov, ktoré sú ideálnym riešením na kúpu či výstavbu nízkoenergetického domu, prípadne rekonštrukciu staršieho bývania, či dofinancovania bytových potrieb klienta,“ hovorí riaditeľ odbytu Kamil Timura. Všetky úvery sa dajú  využiť na kúpu či výstavbu zariadení využívajúcich alternatívne zdroje energie. Úvery majú dobu splatnosti až 30 rokov, čo znamená, že mesačná splátka tak nezaťažuje rodinný rozpočet. Tí, ktorí majú záujem o kúpu či výstavbu nízkoenergetického domu alebo bytu, môžu využiť výhodný úver so záložným právom.“

Možnosť nízkoenergetického bývania spočíva nielen vo výstavbe, ale aj v rekonštrukcii a využití obnoviteľných zdrojov v obytných domoch, napríklad v podobe solárnych panelov na získanie tepla či ohrevu vody. ,,Solárne panely pokrývajú až ¾ spotreby teplej vody a 2/5 celkovej potreby tepelnej energie v domácnosti. Druhou možnosťou vyžitia obnoviteľných zdrojov je zavedenie  fotovoltaiky. Treťou možnosťou sú tepelné čerpadlá, ktoré dokážu potrebu energie na získanie tepla znížiť o 2/3 až 4/5,“ dodal doc. Henrich Pifko.