Nejde o príbeh ako taký, skôr zatrpknutý pohľad na to, ako typicky firmy pristupujú k riadeniu ľudí a projektov, čo samozrejme zabíja kreatívne podnety a schopnosti tvorivých ľudí. Zdá sa vám tento model povedomý?

  1. Vždy prestierajte, že viete viac ako ktokoľvek vo vašom okolí.
  2. Núťte zamestnancov vypĺňať časovo náročné tabuľky.
  3. Každý deň kontrolujte, ako zamestnanci pokročili s plnením svojich pracovných úloh.
  4. Zabezpečte, aby vysoko kvalifikovaní ľudia vykonávali nudnú prácu počas dlhého obdobia.
  5. Postavte bariéry medzi jednotlivé oddelenia.
  6. Nerozprávajte sa osobne so zamestnancami, s výnimkou situácií, kedy oznamujete sprísnenie pracovných noriem, skrátenie dodacích termínov a uťahovanie opaskov prostredníctvom obmedzení v nákladoch.
  7. Žiadajte dvestostranové dokumenty na odôvodnenie každej novej myšlienky.
  8. Zvolávajte veľa pracovných stretnutí.
  9. Klaďte najväčší dôraz na rozpočet.
  10. Nakúpte veľa počítačov.

Spracované – red – Podľa: www.businessballs.com