Znamená to, že fond predikciu hospodárskeho rastu krajiny v porovnaní so svojou októbrovou predpoveďou vylepšil o 0,3 percentuálneho bodu. MMF však zároveň v pondelok upozornil, že rastúca zadlženosť krajiny zvyšuje riziko prudkého spomalenia ekonomiky.

Čínski komunistickí lídri sa snažia podporovať udržateľnejší rast založený na spotrebiteľských výdavkoch, a nie na obchode a investíciách, ale opakovane pumpujú úvery do ekonomiky v snahe odvrátiť prudké spomalenie hospodárstva a politicky nebezpečnú stratu pracovných miest. Celkový dlh

Číny stúpol na úroveň 250 percent hrubého domáceho produktu (HDP), čiže je pre rozvíjajúcu sa ekonomiku príliš vysoký.

"Pokračujúce spoliehanie sa na opatrenia v oblasti stimulov sprevádzané rýchlym rastom dlhu a pomalým pokrokom pri riešení zadlženosti firiem zvyšuje riziko prudšieho spomalenia," uviedol MMF. V treťom kvartáli minulého roka čínska ekonomika posilnila stabilným tempom o 6,7 percenta. Podporili ju vládne výdavky a rast predaja nehnuteľností a objemu bankových úverov.