“Zaznamenávame nárast záujmu globálnych investorov o stredoeurópsky región, teda aj o Slovensko. Región ako taký je opäť v hľadáčiku veľkých realitných hráčov, čo nahráva ďalšiemu očakávanému rastu objemu zahraničných investícií aj v nasledujúcom období,” povedal riaditeľ oddelenia investičných nehnuteľností v CBRE Slovensko Marián Mlynárik.

Dôvodom je podľa neho najmä dostatok likvidity na globálnom trhu a záujem o vyššie výnosy, ktoré tento región ponúka. V tomto smere môže práve slovenský trh ponúknuť omnoho zaujímavejšie investičné príležitosti v porovnaní s okolitými krajinami. “Slovensko generuje v priemere o 1 až 1,5 % vyššie výnosy v porovnaní s Českom a Poľskom, pričom makroekonomické riziká týchto krajín sú veľmi podobné. Významným rozdielom je však likvidita a veľkosť trhu, ktorá tento rozdiel spôsobuje,” dodal Mlynárik.

Mlynárik poukázal tiež na fakt, že zatiaľ čo sa v minulosti záujem zahraničných investorov sústreďoval skôr na ČR a Poľsko, v roku 2017 sa očakáva pozvoľný presun investícií na Slovensko, do Maďarska či Rumunska. “Obmedzujúcim faktorom je však limitovaný počet kvalitných investičných príležitostí,” skonštatoval Mlynárik.

V počte a objeme ukončených transakcií dominoval segment retailu, ktorý zaznamenal 11 zobchodovaných retailových celkov v objeme 417 mil. eur, čo je v porovnaní s predchádzajúcim rokom nárast o 188 %. Medzi najvýznamnejšie transakcie patril predaj bratislavského obchodného domu Central v hodnote 175 mil. eur a predaj obchodného centra Laugarício v Trenčíne. Podľa CBRE Slovensko sa dajú v nasledujúcich mesiacoch očakávať aj ďalšie významnejšie obchody, a to najmä v regionálnych mestách.

Po významnom útlme v roku 2014 a následnej stabilizácii v roku 2015 narástol aj segment kancelárskych budov s transakciami v objeme 118 mil. eur, čo predstavovalo medziročný nárast o viac ako 10 %. V tomto segmente patrili k najvýznamnejším transakciám predaj centrály spoločnosti DELL, kancelárskej budovy Europeum na Hodžovom námestí, či Twin city A v Bratislave. V segmente priemyselných nehnuteľností dominoval predaj logistických parkov patriacich spoločnosti HB Reavis na Slovensku a v Českej republike do portfólia austrálskej skupiny Macquarie Capital Group v celkovej hodnote 79 mil. eur.