Druhým extrémem je používání stejných norem velikosti dávky a pojistné zásoby pro všechny položky (jde o časové normy, vyjadřující průměrnou dobu spotřeby daného množství). Takový systém Řízení by byl sice velmi jednoduchý a provozně levný, ale výše zásob ani služby zákazníkům by nebyly optimální.Je třeba hledat jistou "střední cestu" mezi těmito extrémy, která by snížila náklady na zásoby i na jejich Řízení a současně zabezpečila požadovanou úroveň služeb zákazníkům...