Boj je spôsob vytvárania klamu. Ak chceš niečo podniknúť proti konkurentovi, tak niečo podnikni, čo je lepšie ako nič nepodniknúť; ak môžeš využiť niečo proti nemu, urob tak ako nič nevyužiť; urob mu naprotiveň, ako nič neurobiť; buď v jeho blízkosti, ale tvár, sa ako keby si bol v diaľke; buď v diaľke, ale tvár sa, že si v jeho blízkosti; zaviaž si protivníka prostredníctvom výhod; uveď do zmätku jeho rady a zaviaž si ich; vlastni všetko v dostatočnom množstve, buď vyzbrojený; ak je silnejší ako ty, vyhni sa mu; ak sa protivník stane zúrivým, uveď ho do zmätku; predstavuj, že si sa vzdal, potom vyvolaj u protivníka spokojnosť; disponuj s protivníkovými čerstvými silami, unav ich; ak sú jeho sily jednotné, rozdeľ ich; prepadni ho, keď nie je pripravený; objav sa tam, kde ťa nečaká...