Dokonca občas máme pocit, že keď sa nič nedeje, že asi nie je všetko v poriadku. Pretože čím viac sa okolo nás deje, tým väčšmi máme pocit, že žijeme. Ak je to tak, ako je potom možné, že hoci celý náš život je zaplnený činnosťami, máme pocit, že sme vlastne nič nezažili, že na konci dňa cítime prázdnotu. V tom okamihu sa možno v našej mysli zablysne poznanie, ktoré hovorí, že množstvo aktivít okolo nás nie je automaticky zárukou pocitu naplnenosti života...