Oslovili sme manažérov 154 podnikov v Slovenskej republike s otázkou, aké dôsledky globalizácie očakávajú. Prehľad uvádza tabuľka 1.Očakávaný dôsledok Podiel vo vzorke (v %)Ohrozenie29,87Príležitosť50Priaznivo ovplyvnený hospodársky výsledok30,52Niečo nové18,18Iné9,74Tabuľka 1: Súhrnný prehľad očakávaní dôsledkov globalizácieAk zosumarizujeme názory respondentov, globalizácia a hyperkonkurencia v súhrne prinesie: inovácie a zvýšenie kvality (technológie, materiály, sortiment),know-how a kooperáciu,rozvoj ekonomiky,rozšírenie informačných systémov,legislatívne zmeny (normy, certifikácie),nové stratégie,zvyšovanie nárokov na zamestnancov a nutnosť nových znalostí a nutnosť sledovať trendy a globálne zmeny,liberalizáciu a dereguláciu služieb, čím vzniknú nové možnosti,migráciu pracovnej sily,ozdravenie podnikov (reštrukturalizáciu, zmenu procesov, zmenu vlastníckych vzťahov a pod...