Výsledky štúdie ďalej ukázali, že spotrebitelia v roku 2013 strávia v súvislosti s takýmito útokmi celkovo 1,5 miliardy hodín a investujú až 22 miliárd dolárov na identifikáciu, odstraňovanie a následnú obnovu dát. Pokiaľ ide o firmy, celková odhadovaná suma vynaložená na vysporiadanie sa s dôsledkami používania nelegálneho softvéru bude pre tento rok predstavovať až 114 miliárd dolárov...