Ide o známy princíp „plug and work“, teda zapoj a pracuj. Vo sfére automatizácie, kde bolo doposiaľ najzložitejšie zapojenie a spustenie nových prvkov tak, aby pracovali správne, to znamená doslova revolúciu – v čase, potrebnom na aktiváciu, nákladoch, s tým spojených i nárokoch na obslužný personál. V zmysle konceptu Priemysel 4.0 sa nové pneumatické zariadenia doslova učia