Systémy řízení zásob pro nezávislou poptávkuZásoby pro nezávislou poptávku lze řídit trojím způsobem: pomocí objednacích systémů, plánu potřeby dodávek a hlavního výrobního plánu. Všechny tyto stochastické systémy říkají, kdy a jakým množstvím doplnit zásobu. První dva systémy představují alternativní nástroj k Řízení zásoby, třetí jednak řídí doplňování zásoby konečných výrobků, jednak je výchozím podkladem k souhrnnému propočtu závislé poptávky pro mnoho položek...