Znamená to, že viac než dve miliardy ľudí – zhruba štvrtina ľudstva by mohla byť online do konca tohto desaťročia.Softvér Predpovedá sa ďalší výrazný nárast i v nasledujúcom období do roku 2012, i keď trochu pomalšie, ako tomu bolo v predchádzajúcom období.Služby zamestnanosti Súčasné podnikateľské prostredie sa vyznačuje hyperkonkurenciou a neustálymi zmenami....