Udržateľný civilizačný rozvoj
Čo presne udržateľnosť znamená? V kontexte s ľudskou civilizáciou to znamená, schopnosť uspokojiť potreby dnešnej modernej civilizácie bez toho, aby budúce generácie neutrpeli na svojich potrebách a životnej úrovni. Takzvaná trvalá udržateľnosť sa snaží chrániť naše prírodné prostredie, ľudské a ekologické zdravie, pričom poháňa inovácie a neohrozuje spôsob života nám ani nastávajúcim generáciám.


Koncept udržateľnosti sa skladá z troch pilierov a to hospodárskeho, environmentálneho a sociálneho. V súčasnosti sa koncept udržateľnosti vzťahuje na mnoho oblastí: priemyselnú ekonomiku, prostredie, produkciu potravín, energetiku, či na architektúru a stavebníctvo. Môže byť skúmaná na rôznych úrovniach, od miestnej až k celosvetovej.

Udržateľnosť a firmy
Trvalá udržateľnosť podnikania prispieva k tomu, aby podniky primárne neprijímali krátkodobé rozhodnutia, ale aby uvažovali v rokoch a desaťročiach a aby zvážili viac faktorov, ako iba zahrnutý zisk alebo stratu. Spoločnosť by si mala vytýčiť ciele udržateľnosti a následne sa usilovať o ich dosiahnutie. Ciele sú často rozumné. Napríklad zníženie emisií o 5 % - takže keď podnik dosiahne tento cieľ trvalej udržateľnosti, bude sa môcť nazývať „zeleným“ alebo „udržateľným“.

Tieto spoločnosti môžu dosiahnuť svoje trvalo udržateľné potreby nielen znížením emisií, ale tiež napríklad nižšou spotrebou energie, získavaním produktov od organizácií spravodlivého obchodu a zabezpečením toho, aby sa ich fyzický odpad spracovával správne s čo najmenšou uhlíkovou stopou.

Udržateľnosť podnikania sa stáva čoraz dôležitejšou pre všetky firmy vo všetkých priemyselných odvetviach. Až 62 % vedúcich predstaviteľov európskych spoločností považuje stratégiu trvalo udržateľného rozvoja za nevyhnutnú pre konkurencieschopnosť v súčasnosti a ďalších 22 % si myslí, že sa stane nevyhnutnou v budúcnosti. Niektoré veľké svetové firmy, ako napríklad automobilka BMW, LG electronics alebo Nestlé, dlhodobo udržateľnosť vo svojom koncepte praktizujú.

V rámci udržateľnosti firiem na Slovensku sú najaktívnejšie odvetvia technologické, telekomunikačné a retailové spoločnosti. Predovšetkým sa jedná o pobočky zahraničných firiem.

Medzi takéto firmy patrí napríklad spoločnosť Lindström. Dlhodobo sa zameriava na trvalo udržateľné inovácie, recykláciu materiálov, vytváranie win-win stratégií na podporu udržateľnosti partnerských firiem, spoluprácu s miestnými komunitami a na sociálnu zodpovednosť svojich zamestnancov.

Čo znamená pojem servitizácia?
Prečo spomíname servitizáciu? Z určitého pohľadu je to trend, ktorý pomáha začleniť udržateľnosť do firiem a celkovo do spoločnosti.

Ako je to na Slovensku?
Aj napriek veľkým investíciám v rámci udržateľnosti, sa veľa podnikov v Strednej Európe zameriava výlučne len na produkciu samotných výrobkov a neponúkajú žiadnu pridanú hodnotu, ktorá by ich posunula ešte ďalej. Práve na toto sa na Slovensku zameriava Slovak Business Agency, ktorá podporuje podnikanie na národnej, regionálnej a miestnej úrovni tzv. servitizáciu spoločností.

Výhody servitizácie
Servitizácia je obohatenie portfólia firmy o doplnkové služby, ktoré môžu zvýšiť pridanú hodnotu poskytovanú zákazníkom a vylepšiť ich konkurencieschopnosť. Medzi ďalšie ciele patrí aj zavádzanie inovácií pre zvyšovanie kvalifikácie výroby a  zamestnancov, znižovanie nezamestnanosti prostredníctvom zvyšovania konkurencieschopnosti podnikov a harmonizácia inovačných metodológií a politík v rámci programového územia.

Príklady servitizácie
Ukážkovým príkladom servitizácie je koncept od výrobcu leteckých motorov Rolls-Royce s názvom Power by the Hour. Tento koncept svoje vyrobené motory nepredáva, ale prenajíma a stará sa o ich kompletný servis. Pre zákazníkov to znamená totálne využitie doby prevádzky (uptime), pre Rolls-Royce ako poskytovateľa výzvu vo vývoji a inováciách, pokiaľ ide o spoľahlivosť motorov.
Ďalší koncept servitizácie ponúka napríklad známa značka Philips. Táto spoločnosť ponúka inštaláciu a kompletný servis osvetlenia na verejných priestoroch. Príkladom je napríklad inštalácia a údržba nízkoenergetickej technológie na letisku Shipol v Amsterdame.

Lindström
Společnost Lindström je zameraná na prenájom a servis kvalitných rohoží, priemyselných utierok a pracovných odevov. Aj keď firma svoje produkty nevyrába, navrhuje ich a následne ich dáva vyrábať. Nakúpené výrobky následne prenajíma a zaisťuje všetok servis súvisiaci s údržbou, doplňovaním, prípadne zabezpečením nových.


Práve koncept Lindströmu ukazuje, že medzi servitizáciou a prenájmom existuje pomerne tenká hranica, najmä v rovine definície a prístupu. Aj keď firma svoje produkty nevyrába, ponúka okrem prenájmu a pridanú hodnotu, a to napríklad celkový servis. Dalo by sa preto povedať, že vo svojej podstate sa práve o servitizáciu úspešne snaží.

Vďaka svojmu servisu a výrobe šetrí nielen peniaze, ale chráni aj životné prostredie. Spoločnosť Lindström berie do úvahy nielen ekologické, ale aj finančné a sociálne dopady svojich operácií. Dodržiava lokálnu kultúru a rešpektuje všetky potrebné nariadenia. Keďže je firma férový a zodpovedný zamestnávateľ, vyžaduje aj od svojich dodávateľov a partnerov, aby dodržiavali rovnaké princípy.

Ich podnikanie stavia na obehovú ekonomiku: oprava zničeného pracovného oblečenia, čistenie použitého textilného materiálu ako aj opätovné použitie energie v ich procesoch. Spoločnosti ide hlavne o to, aby čo najviac predĺžila životnosť ponúkaného sortimentu, a tak menej zaťažovala životné prostredie.