Pri podnikaní nemusíte investovať do hardvéru a jeho údržby, vybavenia serverovne alebo poplatkov za serverhousing. Zaujímavou príležitosťou pre vás môže byť využiť podporu skúsených IT špecialistov pri prevádzke cloudových služieb. V takom prípade vlastný IT systém môžete zúročiť na podporu vlastných zákazníkov, alebo zamestnancov namiesto starostlivosti o svoju infraštruktúru.

Rastúcim trendom v IT je presun celej alebo časti infraštruktúry do cloudu z dôvodu vyššej kvality, výkonu, dostupnosti a škálovateľnosti poskytovaných služieb oproti tradičným riešeniam, prezrádza v rozhovore Martin Magdolen, riaditeľ úseku podpory predaja spoločnosti Slovanet.

Ako prvý poskytovateľ na Slovensku ste v cloud:LINKU pred časom skombinovali trojicu moderných technológií. Aké boli vaše vízie v tomto smere a do akej miery našli už svoje využitie v praxi?

Základ bol byť inovatívni a priniesť riešenie s pridanou hodnotou pre zákazníka v oblasti cloudových služieb. Tým je virtualizované dátové centrum so softvérovo definovanými úložiskami dát typu  AllFlash (technológia bez mechanických hard diskov) – s cieľom maximalizovať výkon a softvérovo definované sieťové nastavenia (NSX) – s cieľom konfigurovať sieťové nastavenia v réžii zákazníka. Všetky moderné stavebné komponenty a technológie môže zákazník spravovať prostredníctvom jednotného prostredia vCloud director, dostupného prostredníctvom webového prehliadača v HTML 5. Snažili sme sa použiť technológie, ktoré majú podľa nás zmysel aj v kontexte technologického vývoja v horizonte najbližších rokoch.

Aké možnosti ponúkate v Slovanete pre vašich klientov v oblasti cloudu a virtualizácie? V čom máte navrch oproti konkurencii?

Ponúkame ucelené portfólio riešení v oblasti cloudových služieb od základného stavebného kameňa, ktorým je infraštruktúra ako služba, až po ucelené riešenia PaaS (Platform as a Service), SaaS (Software as a Service) alebo DaaS (Desktop as a Service), ktoré predstavujú dodanie komplexnej platformy, konkrétneho softvéru, alebo napríklad aj pracovných staníc ako služby, teda formou virtualizácie.

Ktoré konkrétne typy scenárov nasadenia virtualizácie v praxi zvyknú preferovať zákazníci?

Zákazníci si vo väčšine prípadov vyberajú dva scenáre nasadenia služieb. Prvým je dodanie virtuálneho dátového centra s definovanými parametrami výpočtových zdrojov, nad ktorým si vo vlastnej réžii riešia prevádzku konkrétnych systémov a aplikácií. Druhým najčastejším modelom je dodanie komplexného riešenia na kľúč, navrhnutého, prevádzkovaného a spravovaného v réžii Slovanetu na základe požiadaviek zákazníka.

Rozsiahle skúsenosti máte aj budovaním virtuálnych privátnych sietí. V ktorých sektoroch sú takéto riešenia najviac žiadané – či už vo firemnom, alebo retailovom segmente?

Virtuálne privátne siete, poskytované prostredníctvom produktov vpn:LINK prípadne ethernet:LINK, sú poskytované výhradne pre biznis segment. Konkrétne sektory je ťažké vymenovať, nakoľko máme zákazníkov z veľmi širokej škály odvetví. Dôvodom je najmä všeobecná potreba zákazníkov bezpečne komunikovať bez ohľadu na veľkosť zákazníka alebo odvetvie.  

Virtuálne datacentrum cloud:LINK umožňuje využívať infraštruktúru virtuálnych zdrojov ako službu (IaaS). Najmodernejšia technológia softvérovo definovaného úložiska vSAN pozostáva výlučne z Flash SSD diskov a poskytuje najvyššiu rýchlosť prístupu k dátam. So službou výpočtového výkonu získate aj pripojenie zdieľanou rýchlosťou 1 Gbit/s alebo vyhradenou  garantovanou rýchlosťou. Pre každý z vašich virtuálnych serverov je dostupný nástroj pre softvérovo definovanú sieť VMware NSX EDGE, ktorý už v základnej konfigurácii obsahuje funkcie ako DHCP, NAT, firewall, statický routing, VPN a Load Balancer.

Čo prináša moderné virtuálne datacentrum od Slovanetu:

• minimalizáciu investičných nákladov na kúpu hardvéru

• nízke a transparentné prevádzkové náklady

• inštaláciu virtuálneho servera na pár kliknutí

• neobmedzenú dostupnosť zdrojov podľa vašich aktuálnych potrieb

• automatickú 3-dňovú zálohu virtuálnych serverov

• vysokú dostupnosť služby – až 99,97 % z celkového času

Zdroj: www.slovanet.net/sk/biznis/cloudlink

V roku 2018 ste plánovali zamerať sa na ďalší rozvoj obchodných aktivít pre platformu cloud:LINK a nové riešenia virtualizácie desktopov. Podarilo sa vám vaše zámery realizovať?

Počas vlaňajška sme vydali produkt vdi:LINK. Ide o modernú platformu pre virtualizáciu aplikácií a pracovných staníc, pričom je zabezpečená ich centrálna správa. Prístup k danému produktu je nezávislý od operačného systému a koncových zariadení. Uvedené riešenie máme nasadené u viacerých zákazníkov. Jedným z prvých bola napríklad spoločnosť FPT Slovakia, ktorá pôsobí v oblasti informačných technológií a zameriava sa na vývoj softvéru, implementáciu a údržbu SAP riešení. Uvedené riešenie taktiež priebežne nasadzujeme aj v rámci vlastných zamestnancov.

Akým spôsobom chcete zabezpečiť kvalitu a dostupnosť cloudových služieb aj na báze geografickej redundancie? Aké sú vaše najbližšie plány?

Hlavnou výhodou softvérovo definovaného dátového centra tak, ako ho máme postavené, je jednoduchá možnosť rozšírenia poskytovaných služieb do ktorejkoľvek lokality, ktorá spĺňa technické požiadavky dátového centra. V prípade požiadaviek zákazníka vieme efektívne zabezpečiť aj geografickú redundanciu poskytovaných služieb.

Rady, ako čo najefektívnejšie využívať cloudovú platformu novej generácie od Slovanetu:

  • Nechajte si poradiť riešenie na základe skúseností našich špecialistov.
  • Predtým, ako sa definujú požiadavky, je užitočné skonzultovať rôzne typy riešení, vykonať audit IT prostriedkov a podobne.
  • Otestujte a porovnajte si služby poskytované cloudovým providerom, nielen čo sa týka výkonových limitov platformy, ale aj v oblasti komunikácie technikov, spätnej väzby i rýchlosti reakcie.
  • Dôkladne si porovnajte zmluvné podmienky, napríklad v prípade porovnania globálnych a lokálnych poskytovateľov.
  • Pri porovnávaní rôznych cenových ponúk dbajte na korektné licencovanie, najmä pri licenciách softvéru od Microsoftu.
  • Využite aj doplnkové služby, najmä na monitoring zdrojov alebo zálohovanie infraštruktúry.

Zdroj: Slovanet, www.slovanet.sk