V globálnom prostredí rastie množstvo autorov a kníh exponenciálne, vzhľadom na vyššie potenciálne zisky. Otázky výberu a rozlišovania kvality od „braku“ a originálu od kópie sú stále náročnejšie.Prenos popisných informáciíJe potrebné zamyslieť sa nad problémami prenosu popisných informácií (tzv. best practices) z jedného podniku na druhý...