Právo môžeme charakterizovať ako systém platných právnych noriem, pravidiel, ktoré vydáva štát, sú všeobecne záväzné, vynútiteľné štátnou mocou a dodržiavanie ktorých sa sankcionuje.

V poslednom čase, najmä s príchodom pandémie, či iných zmien v spoločnosti sme svedkami toho, že zákony sa zvyknú meniť či upravovať takpovediac zo dňa na deň a v právnom svete dochádza taktiež k zmenám. Na sledovanie a prispôsobovanie sa je potrebný čas a neustále zmeny neprospievajú ako po pracovnej, tak ani po súkromnej stránke.

Práve na novinky aj zmeny v legislatíve a samotných zákonoch vás skvele pripravia štúdium LLM, ktoré je svojou špecifickosťou určené predovšetkým pre uchádzačov s predchádzajúcim právnym vzdelaním, ako sú advokáti, koncipienti, notári či právni špecialisti, ale tiež pre vrcholových manažérov, ktorí sa zaoberajú obchodným a podnikovým právom a ktorí neustále pracujú na zdokonalení svojej kvalifikácie.

Inštitúcií ponúkajúcich štúdium LLM je množstvo nielen na slovenskom, ale i českom trhu. Podľa čoho si vybrať správne? Podľa množstva pozitívnych referencií nielen samotných absolventov, ale i firiem, ktorí tu zverili vzdelanie svojich zamestnancov, ale aj podľa úspešnosti a skúseností.

Napríklad Cambridge Business School je preverená vzdelávacia inštitúcia, ktorou za jej dlhoročnú prax prešlo už niekoľko stoviek absolventov nielen v programe LLM, ale aj MBA, DBABBA.

Pridanou hodnotou štúdia LLM na Cambridge Business School je nepochybne jeho forma. Vedenie inštitúcie vypracovalo model, vďaka ktorému môžu študovať aj tí najvyťaženejší, čo je v tomto odvetví drvivá väčšina súčasných študentov, ale aj záujemcov o štúdium. Model spočíva v prepojení online a offline vzdelávania, čo vytvára moderné, kvalitné, interaktívne a časovo dostupné štúdium odkiaľkoľvek a kedykoľvek. Práve pre časovú vyťaženosť odpadáva nutnosť dostavovať sa denne na stretnutia s lektormi, či na prednášky. Študenti sa v priebehu celého štúdia osobne zúčastnia štyroch celodenných seminárov a zbytok štúdia si môžu individuálne rozvrhnúť podľa vlastných časových možností. Zvyšné online štúdium prebieha prostredníctvom e-learningu, online platformy vďaka ktorej má študent celé štúdium so sebou. Vo svojej zložke má všetky materiály, prezentácie, videá, video a audio prednášky, live webináre, či dokonca knižnicu. Samozrejmosťou je kvalitný a odborný tím lektorov, ktorý je k dispozícii na konzultáciu, v prípade potreby aj dovysvetlenie tém.

V čom spočíva prínos štúdia a titulu LLM podľa riaditeľa Cambridge Business School, Mgr. Jana Spoura? „S určitosťou môžem vďaka rokom praxe a stovkám absolventov, s ktorými som v kontakte a ktorým toto štúdium pomohlo v ich kariére povedať, že absolventi programu LLM získajú ucelený prehľad o právnych predpisoch súvisiacich s obchodnou a podnikovou praxou, ktorá je, na rozdiel od iných vzdelávacích inštitúcii doplnená konkrétnymi prípadmi z praxe“.

Uvažujete o doplnení svojho vzdelania? Inšpirujte sa a prihláste sa na štúdium už dnes!