Muži najprv robia rozhodnutia a potom rozmýšľajú, zatiaľ čo ženy rozmýšľajú o alternatívnych riešeniach, preveria si informácie a intenzívne rozmýšľajú o možných následkoch svojich rozhodnutí.„V krízach sú ľudské zdroje rovnako dôležité ako investície do ľudských zdrojov a ich zdokonalenie....