Stručne povedané, tradične lineárne integrovanú energetickú sústavu by mohlo v budúcnosti nahradiť spojenie výrobcov, prenosových systémov a distribučných kanálov so štruktúrou vozového kolesa, ktorého lúče by boli v strede prepojené bodom nazývaným virtuálna elektráreň. Alfou a omegou riešenia však nie je elektrina, ale informácie o jej výrobe a spotrebe. Stred kolesa tak v skutočnosti tvorí počítačová centrála...

Výroba podľa potrieb

Spotrebitelia ani výrobcovia energie zatiaľ nepochopili význam nespočetných dát z riadenia postupov a evidovania spotrieb v súvislosti s identifikáciou potenciálov efektívneho zaobchádzania s energiou. Tvrdia to Konrad Mussenbrock a Christopher Muth z nemeckej poradenskej firmy Altran, ktorá je svetovým lídrom v oblasti inovačných aplikácií. Podľa nich budeme čoskoro môcť profitovať z inteligentného využitia dát tým, že pomocou dokonalých prognóz dokážeme vyvážiť a optimalizovať výrobu so spotrebou energie. Virtuálne elektrárne vo forme inteligentných sústav to dokážu v nepretržitom cykle.

Teplo či zima

Výkyvy počasia vieme už teraz predpovedať pomocou pomerne presných prognóz. Vďaka nim možno potom cielene riadiť chod elektrární či obmedziť zásoby energie na prevádzku elektrární na minimum. Po novom treba do procesu optimalizácie integrovať aj spotrebiteľov. „Dodávatelia aj výrobcovia energie môžu profitovať z presných prognóz o spotrebe a vyťažení jednotlivých klientov, ktoré dostanú priamym prenosom ich dát,“ tvrdia odborníci. V kombinácii s predpoveďami počasia, pomocou ktorých vieme presne prognózovať výroby energie z obnoviteľných zdrojov ako slnko a vietor, možno tieto informácie využiť na ešte efektívnejšie riadenie a optimalizáciu postupov v elektrárňach.

Pod kontrolou

V prvom kroku však bude potrebné paušálne posúdiť všetky údaje o spotrebe energie. Pomocou dnešných riešení možno zmerať úhrnom dát viacero tisíc klientov v priebehu pár sekúnd. Z toho vieme napríklad zistiť, či je výrobná linka práve v skutočne plnej prevádzke. Následne budú môcť obchodníci a vedenie elektrárne primerane reagovať na aktuálnu situáciu. Pomocou špecifických postupov sa dá presne posúdiť aj momentálna či budúca spotreba plynu a tepla. Pred vstupom do smart gridu by podniky mali uskutočniť aj orientačné testovanie spotreby priemyselných zariadení pre zistenie možností úspor.

Čo to znamená pre podnik

Pokiaľ manažment pozná presné údaje o spotrebovanej energii, môže rozvíjané stratégie systematicky optimalizovať a znížiť spotrebu energie. Čím lepšie sa vedenie podniku vyzná v prevádzke závodu, tým efektívnejšie vie obchodovať s energiou. Plný potenciál inteligentnej energetickej sústavy najlepšie využijeme vtedy, keď sami generujeme energiu. Ak má manažment presné informácie o spotrebe energie v podniku a možnostiach jej úpravy s využitím prognóz, môže výmenou informácií s ostatnými účastníkmi trhu vytvoriť ďalší potenciál pre zníženie nákladov.

Od analýz k efektivite

„Keď zhrnieme údaje všetkých našich klientov, budeme skutočne vedieť optimalizovať efektívnosť celého podniku,“ tvrdia Mussenbrock a Muth. Podnik dosiahne optimálny pomer medzi výrobou a spotrebou tým, že bude systematicky evidovať všetky informácie týkajúce sa zdrojov a spotreby energie. Pomocou identifikácie trendov v správaní sa klientov a s využitím prognóz vývoja spotreby každého spotrebiteľa sa elektrárne budú dať riadiť podľa skutočnej budúcej spotreby.

Energetická veštiareň

Čím presnejšie evidujeme technické a analytické faktory, ktoré ovplyvňujú postupy v celej elektrárni, tým presnejšie vieme napodobniť skutočné dianie. Pokiaľ dodáme parametre ako sú slnečné žiarenie a rýchlosť vetra, vytvoríme model súčasnej a dokonca budúcej skutočnosti. Správanie sa účastníkov virtuálnej elektrárne, ako sú výrobcovia energie, obchodníci, spotrebitelia a zásoby energie, môžeme analyzovať pomocou priamych analýz a predpovedať na základe poveternostných vplyvov.