Jedným zo základných nástrojov manažéra je porada. Vďaka technológiám však už nie sme nútení byť fyzicky prítomní, keď chceme mať poradu. Stačí, aby sme zorganizovali virtuálnu poradu.