Z praxe Ako definujú firmy svoje vízieNapriek tomu, že z výsledkov vyplynulo, že iba jediný podnik nemá stanovenú víziu, pri podrobnejšom skúmaní sme zistili, že niektoré podniky o vízii uviedli iba minimum informácií, alebo odpovede obsahujú iba všeobecné tézy o vízii. Niektoré podniky uvádzali iba prehľad svojej predchádzajúcej činnosti, to, čo momentálne robia, aké majú problémy, ako aj to, že víziu majú, plnia ju, ale ani víziu ani ciele bližšie nešpecifikujú...