Väčšina ľudí pozná autora tohto výroku: „Je to srdce, čím vidíme správne, to najpodstatnejšie ostáva očiam ukryté.“ Ústami Malého princa to povedal Antoine de Saint Exupéry. Niektorým to môže znieť ako mantra a poznám ľudí, pre ktorých sa kniha Malý princ stala priam bibliou, ktorou sa vo svojom živote riadili. Knihy majú na ľudí silný vplyv a platí priama úmera, čím silnejšia kniha, tým silnejší vplyv...