V čom spočíva partnerstvo Patriot Group s advokátskou kanceláriou Koncová & Partners?

Spolupráca našich spoločností je zameraná na vzájomné poskytovanie služieb podľa potrieb konkrétneho klienta a s cieľom zefektívnenia riešení ponúkaných klientovi. Pri službách v rámci vymáhania pohľadávok sú totiž možnosti spoločnosti, ktorá sa takouto činnosťou zaoberá, a taktiež advokátskej kancelárie ako takej, bez vzájomnej súčinnosti, oklieštené.

V rámci služieb advokácie vieme zabezpečiť kompletný servis zazmluvnenia obchodných vzťahov klientov a taktiež pre prípad súdnych či iných konaní zastupovanie v týchto konaniach. Týmto súdnym konaniam však predchádza práve práca spoločnosti PATRIOT GROUP, s. r. o., ktorá je nenahraditeľná a pre klienta vytvára oveľa lepšiu pozíciu v ďalšom priebehu vymáhania. Symbióza služieb oboch našich spoločností je pre klienta veľkým prínosom a prináša mu oveľa viac možností na riešenie jeho problému.

Aké najväčšie výhody prináša?

Výhoda našej spolupráce, ako bolo vyššie uvedené, je najmä komplexnosť služieb, ktoré vieme klientovi po-skytnúť. Vzájomné prepojenie advokátskych znalostí a praktických skúseností spoločnosti pracujúcej aj v teréne a s využitím všetkých dostupných informačných zdrojov je pre klienta neoceniteľným prínosom. Spoločnosť na správu pohľadávok nemôže klienta zastupovať v súdnych či iných konaniach ako právny zástupca a advokátska kancelária ako taká zase nemá možnosti a podmienky na operatívne zisťovania, práce v teréne a podobne.

Čo všetko má klient k dispozícii pod jednou strechou v rámci Patriot Group?

Pod našou strechou má klient k dispozícii takmer všetky služby, ktoré v rámci zabezpečenia svojich podnikateľských aktivít potrebuje. Vieme poskytnúť služby spojené so založením spoločnosti, komplexné právne poradenstvo v oblasti obchodnoprávnych vzťahov či pracovnoprávnych vzťahov. Taktiež máme „pod jednou strechou" ekonomickú kanceláriu, ktorá poskytuje služby vedenia účtovníctva klientom či v prípade potreby analýzu účtovníctva dlžných subjektov s poukazom na možné páchanie ekonomickej trestnej činnosti. No a v neposlednom rade kompletný servis so správou, vymáhaním a riadením pohľadávok, v rámci ktorej činnosti sa zaoberáme aj prevenciou vzniku pohľadávok a ochranou majetku klienta, teda nielen samotným vymáhaním pohľadávok.

Ide najmä o zabezpečenie pohľadávky, právne posilnenie pohľadávky, screening spoločností, inkaso, operatívne zisťovanie v teréne na sídle neplatiča, upomínacie konanie (poštovou prepravou, email, SMS, osobné návštevy), aktuálne informácie o dlžníkovi, podrobné lustrácie dlžníkov, predchádzanie vzniku pohľadávok a mnoho ďalšieho. Vždy sme schopní ušiť servis pre klienta na mieru presne podľa jeho potrieb.

S akými ďalšími odborníkmi spolupracujete?

Spolupracujeme s ekonomickou kanceláriou s dlhoročnou praxou, kde konzultujeme podklady, ako sú účtovné uzávierky, resp. iné dostupné účtovné podklady. Pripravujeme možné scenáre pre podnety na príslušné orgány a súdy. Využívame tiež služby audítora v rámci auditu obchodných spoločností a posudzovanie pohľadávok, ktoré sú podkladom pre konkurzné a iné konania.

Spolupracujúci notársky úrad je nám vždy k dispozícii a taktiež súdni znalci z rôznych odborov. V prípade potreby posúdenia psychologických aspektov máme k dispozícii forenzného psychológa. Na konzultácie možného páchania trestnej činnosti v teoretickej rovine využívame bývalých štátnych zamestnancov, ako je prokuratúr a policajné zložky, čo je veľkým prínosom pre ich dlhoročné praktické skúsenosti. Úzko spolupracujeme s exekútorským úradom, a to najmä poskytovaním informácií získaných v rámci našej činnosti (pre maximálne postihnutie majetku dlžníka).

Viac o spoločnostiach sa dozviete na stránkach: www.zavaseprava.sk a www.patriotgroup.eu