1. krok: Zamerajte sa na kritériáPri voľbe kritérií vychádzajte z cieľov, ktoré chcete riešením dosiahnuť. Nezabúdajte však aj na nežiaduce účinky variantov (napr. znečistenie životného prostredia) a tiež na účinky, ktoré sa môžu prejaviť až po uplynutí určitého času, teda nie bezprostredne po realizácii zvoleného variantu...