Sieťové štruktúry znižujú podnikateľské riziká malých a stredných firiemMalé a stredné firmy sa musia vysporiadať s rizikami, ktoré vyplývajú z:nedostatku technických a manažérskych skúseností,obmedzených finančných zdrojov,kontroly firemných činností,nedostatku kvalifikovaných zamestnancov,krátkodobých plánov rozvoja firmy,neefektívnosti pri plánovaní a projektovaní,nedostatku právnych znalostí...