Další otázka, která by měla být zodpovězena dříve, než budeme mluvit o zásobách a Řízení zásob, je: "Chceme a potřebujeme udržovat zásobu?"Existují čtyři aspekty, které odůvodňují existenci zásob:(krátké) dodací lhůty - objednávky zákazníků nemohou být vždy vyřízeny, protože průběžné doby ve výrobním procesu jsou delší než dodací lhůty požadované zákazníkem,nejistota - vzhledem k tomu, že se ve výrobě vyskytují zmetky, že dodavatelé jsou průměrně spolehliví a/nebo že dochází k výkyvům v poptávce, je nutné vytvořit si vyrovnávací zásobu,suboptimalizace v logistickém řetězci - díky tomu, že je distribuce zboží oddělena od jeho výroby, mohou být obě aktivity optimalizovány odděleně,suboptimalizace uvnitř článku logistického řetězce - uvnitř výroby mohou vznikat zásoby jako následek minimálních velikostí dávek vzniklých v důsledku vysokých nastavovacích časů...