Ako teambuilding prebieha? Spýtali sme sa riaditeľky pre marketing a komunikáciu spoločnosti ELESKO, pani Martiny Valachovej:

"Spoločnosť ELESKO je výrobcom prémiového vína. Snažíme sa zároveň prinášať klientom aj zážitky spojené s jeho výrobou.  Preto v rámci portfólia služieb ponúkame privátne degustácie, ale i možnosť výroby vlastného vína - cuvée s privátnou etiketou."

Ak sa rozhodnete pre kupáž, prejde najprv tzv. "Cestou poznania" – cesta zahŕňa prehliadku vinárstva s podrobným výkladom o použí­vaných technológiách. Ochutnáte ví­no priamo zo sudov a tankov, s vysvetlení­m základov výroby cuvée. Presuniete sa do degustačného priestoru, kde sa vám celý čas bude venovať odborní­k – technológ. K dispozí­cii je minimálne šesť vzoriek červených ví­n spolu s kompletnými rozbormi ví­na, odmerné valce, sady pohárov, pí­sacie potreby. Na konci vám vystaví­me certifikát miešania cuvée.

Výsledkom teambuildingu je cuvée – namiešané presne v pomeroch, aké vyjdú z teambuildingu – 225 litrov, t. j. jeden barikový sud (približne 300 fliaš). Ak si budete želať väčšie množstvo, pôjde vždy o násobky tohto objemu.

Ví­no bude uložené v barikovej hale, v barikovom sude označenom tabuľkou vašej spoločnosti. Po vzájomnej dohode s technológom, bude ví­no nafľaškované (približne po šiestich až dvanástich mesiacoch po namiešaní­ cuvée). Ak budete mať záujem, môžete si spolu s kolegami, alebo priateľmi pod vedení­m nášho technológa vaše cuvée ručne nafľaškovať a stať sa súčasťou tohto krásneho zážitku.

Cuvée môže slúžiť ako darček pre zamestnancov, alebo pre vašich klientov. Bude veľmi osobité. Bude mať váš vlastný prí­beh!

Pre viac informácií­, voľné termí­ny alebo objednanie, kontaktujte prosím: marketing@elesko.sk.