Ako keď sa koč pohybuje každý deň po tej istej trase. Po čase na tejto trase urobí koľajničky. Ak sa na ceste ocitne nečakaná prekážka, bude veľmi ťažké vyhnúť sa jej práve kvôli týmto koľajničkám. Na jednej strane dávajú určitý pocit stability, ale na druhej strane sú veľkou prekážkou, pokiaľ sa snažíme o niečo nové...