Čo je MBA titul a prečo má zmysel ho získať?

MBA titul, teda Master of Business Administration, je v princípe nadstavba vysokoškolského vzdelania. Ide o medzinárodne uznávaný profesijný titul, takže jeho získanie vám dá výhodou nielen na domácej pôde, ale aj v zahraničí a medzinárodných spoločnostiach. Ak sa rozhodnete študovať online marketing na Digitálnej Univerzite, môže vám titul výrazne pomôcť pri šplhaní po kariérnom rebríčku a s rastom finančného ohodnotenia a uznania. V strednom a vyššom manažmente je dokonca MBA často podmienkou pre získanie pracovnej pozície.

Pokiaľ máte vlastný biznis, malo by byť pre vás neustále vzdelávanie samozrejmosťou, aby ste mohli napredovať. Štúdium na Digitálnej Univerzite je najmä o tom, aby ste získali praktické vedomosti. Ak budete študovať digitálny marketing, absolvujete workshopy, ktoré zlepšia vaše manažérske zručnosti.

Prehĺbte svoje vedomosti z digitálneho marketingu a leadershipu vďaka MBA štúdiu

Keď chcete študovať online marketing na Digitálnej Univerzite, môžete si vybrať dva študijné programy. Prvým je polročné certifikované štúdium digitálneho marketingu. Počas neho absolvujete 16 celodenných školení. Po skončení prednášok si vyberiete jednu z deviatich špecializácií, ktorej sa budete ďalej venovať pod vedením skúseného mentora v praxi. Ide o najdôležitejšie oblasti online marketingu, ako:

  • PPC kampane
  • Spravovanie sociálnych sietí
  • Marketingová stratégia
  • Content marketing
  • Grafický dizajn
  • SEO
  • Budovanie brandu
  • Tvorba webu a e-shopu
  • Marketingová analytika

Na konci štúdia vás čaká záverečná skúška. Po jej absolvovaní získate uznávaný certifikát a studnicu nových vedomostí a skúseností, z ktorých môžete odteraz čerpať. V tomto bode môžete štúdium ukončiť, alebo pokračovať MBA štúdiom ďalšieho pol roka. MBA štúdium na Digitálnej Univerzite ukončíte obhajobou záverečnej práce a získaním špičkového MBA titulu.

Štúdium je potrebné začať práve polročným certifikovaným štúdiom, ktoré absolvujete počas zimného semestra. Počas neho získate know-how od 32 marketingových expertov na Slovensku.

Následne sa pokračuje letným semestrom, ktorý je už viac zameraný na leadership a manažment. Počas letného semestra absolvujete interaktívne workshopy vedené skúsenými leadership mentormi s dlhoročnými skúsenosťami.

 

Vyberte si z vyše 230 voliteľných predmetov

Počas MBA štúdia vás čakajú povinné predmety a viac ako 230 voliteľných predmetov, z ktorých si môžete vybrať tie, ktoré sú pre váš biznis najzaujímavejšie. Ide napríklad o stress management, LinkedIn marketing, personalistika a rozhodovanie, Adobe Photoshop, copywriting, HTML, CSS a mnoho ďalších.

Čo sa týka povinných predmetov, študovať budete napríklad hlavné princípy a rolu manažéra, podnikateľské stratégie, budovanie tímov, riešenie konfliktov alebo základy koučingu a mentoringu. Garantom MBA štúdia na Digitálnej Univerzite je Varšavská Univerzita Manažmentu.

Ako vidíte, štúdium vám dá oveľa viac, ako iba medzinárodne uznávaný diplom. Digitálna Univerzita vám môže pomôcť stať sa lepším manažérom a lídrom.

Aké sú podmienky prijatia na štúdium MBA?

Štúdium MBA je nadstavbové štúdium. Je preto určené pre ľudí, ktorí už majú určité skúsenosti alebo vzdelanie. Podmienkou na prijatie je ukončenie vysokoškolského štúdia aspoň 1. stupňa alebo manažérska prax v trvaní 3 až 5 rokov. Prihlásiť sa naň môžete do 20. septembra.

Posuňte svoje podnikanie s Digitálnou Univerzitou

Digitálna Univerzita je jediná univerzita na Slovensku, na ktorej môžete študovať digitálny marketing a získať titul MBA. Ide tak o jedinečnú možnosť, ako posunúť svoje online podnikanie na vyšší level či získať kariérny postup.

Štúdium trvá iba jeden rok, ale prinesie vám nové teoretické poznatky aj praktické skúsenosti, z ktorých budete čerpať ešte dlho. Na začiatku štúdia získate prístup do e-learningu, v ktorom máte celoživotne k dispozícii všetky prednášky, praktické videomanuály, bonusové prednášky, zľavy na partnerské podujatia, či možnosť komunikovať s lektorom.

Ak chcete zlepšiť manažment svojej firmy a vzdelávať sa v oblasti online marketingu, prihláste sa na Digitálnu Univerzitu a začnite už tento rok.

Chcem napredovať vďaka MBA štúdiu digitálneho marketingu