Trendy naznačujú, že rok 2020, a možno aj tie nasledujúce, budú patriť predovšetkým rapídne sa vzmáhajúcej oblasti e-commerce. Trefou do čierneho by mohli byť aj startupy zamerané na finančné technológie či bezpečnosť (nielen) internetového sveta. Veľké očakávania sú aj na poli vzdelávania a takisto FoodTechu. Jednoducho povedané, vo sfére, kde všetko závisí od toho, ako sa čo produkuje, predáva a servíruje.

1. Jasná vízia

Základom úspechu je mať jasnú víziu o tom, čo chceme svojím projektom dosiahnuť a predovšetkým, akým spôsobom ho plánujeme docieliť. Dôležité je mať pri výstavbe svojho startup modelu aj otvorené zadné dvierka v oblastiach, ktoré sú pred samotným začiatkom otázne. Prototyp startupu by mal mať jasnú a zrozumiteľnú štruktúru.

2. Znalosť webových aplikácií

Jedným z hlavných predpokladov dnešnej doby je ovládať technické znalosti. Ak vám nič nehovoria skratky HTML, CSS a im podobné, mali by ste si k sebe pritiahnuť niekoho, kto im dokonale rozumie. V technologicky riadenom svete sú totiž znalosti internetu, online marketingu a aplikácií v mnohých oblastiach skutočnou alfou a omegou.

3. Stávka na skutočný problém

Moderný startup už nie je len o vylepšení toho, čo poznáme. Ľudia, ktorí si vytipujú skutočný problém alebo dieru na trhu, majú väčšiu šancu  uspieť, než tí, čo si startup založia iba preto, aby boli cool. Vždy je lepšie vymyslieť niečo úplne nové, ako sa snažiť o "zlepšováky" už fungujúceho startupu.  

4. Spoznanie svojho stropu

Je veľmi dobré, ak si niekto verí a srší z neho sebavedomie. Ešte lepšie však sú na tom všetci tí, ktorých nezlomí prvý neúspech. Kritické rozhodnutia so sebou neraz prinášajú vabank a práve hra o všetko môže mnohým priniesť vytúžené ovocie. Na opačnom póle sa nachádzajú podnikatelia, ktorí nedokážu odhadnúť, kedy je ich projekt odsúdený na prehru a zbytočne mrhajú svojím časom i peniazmi.

5. Peniaze pod drobnohľadom

Nech už vaše peniaze smerujú kamkoľvek, vždy ich musíte mať pod kontrolou. Schopnosť zrátať svoje príjmy, výdavky či ovládať základné účtovnícke schopnosti, pomôžu nádejným startupom vybudovať pevnejšie základy.

6. Byť expertom s otvorenými očami

Viera vo vlastné schopnosti a úsudok je dôležitým faktorom. Ak k tomu pridáte aj výborne komunikačné schopnosti, zodpovedné, ale korektné manažovanie svojich podriadených, ste na dobrej ceste. Aj napriek perfektným znalostiam by však šikovný podnikateľ mal stále prijímať a absorbovať nové trendy. Pravda je taká, že myšlienka, ktorá nás posunie ďalej, môže prísť ako blesk z jasného neba. Dokonca aj z nečakaného zdroja.