Viete o tom, že od júla tohto roka sa opatrením o sumách stravného rezortu práce zvyšuje minimálna výška stravného pri tuzemskej pracovnej ceste, minimálna výška stravných lístkov, minimálna výška povinného príspevku zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov a stravné pre SZČO? Prinášame vám prehľad zmien. 

Tuzemské pracovné cesty

5,10 € pre časové pásmo 5 až 12 hodín trvania pracovnej cesty (teraz je to 4,80 €),
7,60 € pre časové pásmo 12 až 18 hodín trvania pracovnej cesty (teraz je to 7,10 €),
11,60 € pre časové pásmo nad 18 hodín trvania pracovnej cesty (teraz je to 10,90 €).

Tip redakcie: V praxi to znamená, že nárok na stravné sa pri prvom časovom pásme 5 až 12 hodín zvýši o 30 centov, pri druhom časovom pásme nad 12 hodín až 18 hodín o 50 centov a pri treťom časovom pásme sa nárok na stravné zvýši až o 70 centov.

Minimálna výška stravného lístka

  • Minimálna výška stravného lístka je počítaná ako 75 % z výšky stravného pre časové pásmo 5 až 12 hodín pri tuzemskej pracovnej ceste, teda po novom bude 3,83 € (teraz je to 3,60 €).

Minimálna výška príspevku zamestnávateľa

  • Zamestnávateľ musí prispievať svojim zamestnancom na stravovanie najmenej 55 % z ceny jedla, najviac však do výšky 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste pre časové pásmo 5 až 12 hodín. Po novom teda bude musieť prispievať minimálne 2,11 € (teraz je to 1,98 €) a maximálne (čo je povinný) 2,81 € (teraz je to 2,64 €).

Tip redakcie: Príspevok na stravovanie zamestnávateľ poskytne zamestnancom, ak sa rozhodne, že im stravu zabezpečí prostredníctvom vlastného stravovacieho zariadenia, prípadne stravovacieho zariadenia iného zamestnávateľa.

Stravné pre SZČO

  • Samostatne zárobkovo činné osoby si po novom budú môcť uplatniť v daňových výdavkoch sumu stravného vo výške max. 5,10 € za každý odpracovaný deň (teraz je to 4,80 €)

Tip redakcie:  Ak máte príjmy z podnikania, respektíve z inej samostatne zárobkovej činnosti, môžete si po novom znížiť základ dane o tzv. stravné vo výške 5,10 eur za každý odpracovaný deň. Podmienkou je, že vám súčasne nevznikne nárok na stravovanie podľa Zákona o cestovných náhradách z dôvodu výkonu činnosti mimo miesta ich pravidelného výkonu činnosti.  Výdavky na stravné musia byť preukázateľné, teda musia byť vždy podložené dokladom, ktorým môže byť napríklad: doklad o nákupe teplého hlavného jedla z reštaurácie či doklad o nákupe stravných lístkov alebo stravovacích poukážok.