Podnikatelia volajú po jednoduchších daňových systémoch, ktoré by neprechádzali častými zmenami. Vyplýva to z Európskeho daňového prieskumu spoločnosti Deloitte, ktorý sa uskutočnil v druhej polovici minulého roka v 29 krajinách Európy. V rámci celého prieskumu tento názor vyslovila takmer polovica respondentov, na Slovensku ich bolo ešte o niečo viac...