Krátky prieskum v oblasti talent manažmentu organizovaný Oddelením poradenstva pre ľudské zdroje PwC vznikol s cieľom získať pohľad na prioritné oblasti talent manažmentu v roku 2014, ako aj získať prehľad o vývine prioritných oblastí od roku 2013. „Z prieskumu vyplýva, že prioritou číslo jeden, bez ohľadu na sektor, sa v roku 2014 stala angažovanosť zamestnancov, ktorú označilo až 57 % spoločností...