Nie každý človek, ktorý prejavuje svoje emócie, je aj emočne inteligentný. Emočný človek prejavuje výrazne svoje emócie, či už negatívne, alebo pozitívne. Hlavne v tom prvom prípade to nemusí byť vždy príjemné pre okolie. Emočne inteligentný človek má tiež emócie, je ale schopný rozpoznávať ich, ovládať ich a pracovať s nimi. A to vôbec nie je také jednoduché, ako to na prvý pohľad vyzerá. Často sa stáva, že si človek myslí na vedomej úrovni, že má emóciu alebo problém spracovaný. „Ja som s tým už v pohode, už neriešim, nemá to na mňa vplyv...“ Toto často počúvam na koučingu.

Nespracované emócie zostávajú v podvedomí

Keď sa však pozrieme hlbšie, na podvedomej úrovni to veľmi často spracované vôbec nie je. Prejavuje sa to následne zvýšenou nervozitou, podráždenosťou, nepríjemnými, často neidentifikovateľnými pocitmi v žalúdku, na hrudi, nespavosťou, zmenami nálad, únavou, nedostatkom energie, myšlienkami, ktoré sa neustále vracajú, neschopnosťou sústredenia sa atď. Postupne to môže prerásť aj do fyzických a psychických ochorení. Žiaľ, v škole nás neučili, ako máme s emóciami pracovať.

Tak ich často „zahrabeme pod koberec“ a tvárime sa, že tam nie sú. Ony tam však sú a podvedome nás negatívne ovplyvňujú, či si to priznávame, alebo nie. A aj to je súčasťou emočnej inteligencie. Preto je dôležitá pre každého z nás. A pre ľudí, ktorí vedú a manažujú iných, je priam nevyhnutná. Kvalitných ľudí, ktorých je na trhu práce aktuálne nedostatok, si dokážu získať a udržať iba lídri s vysokou emočnou inteligenciou.

Návyky emočne inteligentných ľudí

Viete, aká je úroveň vašej emočnej inteligencie? Skúste si prečítať nasledujúce návyky emočne inteligentných ľudí a odhadnúť, ako sa vám v jednotlivých oblastiach darí.

1. Uvedomujú si svoje emócie

Základom emocionálnej inteligencie je sebauvedomenie. Sebauvedomenie je schopnosť uvedomiť si svoje emócie a naučiť sa ich rozpoznávať. Emočne inteligentní ľudia si dokážu uvedomiť, v akej emócii sa nachádzajú, a aj to, aký má alebo môže mať dopad na ich konanie. Nedovolia, aby emócie ovplyvňovali ich správanie. Dokážu ich rozpoznať a pracovať s nimi. Nenechajú sa emočnou vlnou strhnúť. Naopak, dokážu na nej plávať a pracovať s ňou. A to je niečo, čo sa dá postupne naučiť. Nie je to však jednoduché .

2. Nereagujú okamžite

Možno poznáte ľudí, ktorí si dokážu v náročnej situácii zachovať „chladnú hlavu“. Nereagujú okamžite, dokážu sa na pár sekúnd zastaviť a oddialiť svoju reakciu. A to je jedna zo schopností emočne inteligentných ľudí. Medzi vznikom emócie a našou reakciou je totiž priestor, ktorý voláme „reakčný čas“. Emočná inteligencia spočíva aj v schopnosti predlžovať tento reakčný čas a nereagovať okamžite. Milisekundy tu majú cenu zlata. Pod vplyvom emócie totiž môžeme povedať niečo, čo nás neskôr mrzí, za čo sa hanbíme a vyčítame si to. Neskôr zistíme, že sme možno iba nesprávne pochopili alebo vyhodnotili situáciu. Stalo sa aj vám niekedy, že ste okamžite zareagovali a neskôr ste si to vyčítali?

3. Kontrolujú svoje myšlienky

Emočne inteligentní ľudia majú kontrolu nad svojimi myšlienkami. Vedecké výskumy hovoria, že denne nám prebehne hlavou priemerne 60-tisíc myšlienok. Negatívnych myšlienok alebo emócií sa preto nedá úplne zbaviť. Sú našou prirodzenou súčasťou. Dôležité však je, koľko priestoru im vytvárame a ako dlho sa nimi zaoberáme. A v tom je ten rozdiel. Iba my rozhodujeme o tom, ktorým myšlienkam budeme venovať koľko pozornosti. Negatívne myšlienky sú totiž spúšťačom negatívnych emócií. Ľudia s vysokým EQ dokážu svoje myšlienky kontrolovať. Keď im hlavou preblysne negatívna myšlienka, presmerujú pozornosť inde a ignorujú ju. A to je skutočné umenie. Na našich seminároch učíme konkrétne techniky, ako to postupne docieliť.

4. Dokážu dávať a prijímať spätnú väzbu

Nikto nemá rád negatívnu spätnú väzbu alebo kritiku. Ľudia majú vo všeobecnosti problém spätnú väzbu dávať aj prijímať. Spätná väzba, dokonca aj kritika, je však príležitosťou posunúť sa ďalej, akokoľvek je podaná. Aj keď sa môže zdať niekedy neobjektívna, môže byť pre nás oknom, cez ktoré vidíme, ako nás vnímajú iní. Emočne inteligentní ľudia to vedia, a preto si kritiku neberú osobne. Vnímajú ju ako spätnú väzbu, ktorá ich posúva vpred. Okrem toho, že dokážu prijímať spätnú väzbu, dokážu ju aj otvorene a efektívne podávať spôsobom, ktorý aj pochváli, aj poukáže na nedostatky, aj motivuje k ďalšiemu rastu. A to je umenie.

5. Vedia sa odosobniť

Emočne inteligentní ľudia si neberú veci osobne. Dokážu „byť nad vecou“. Aj keď je niekto na nich nepríjemný a nedokáže ovládať vlastné emócie, nenechajú sa tým ovplyvniť. Dokážu sa disasociovať pri nepríjemných situáciách a pozerať sa na ne z nadhľadu. Tiež dokážu porozumieť pocitom a emóciám iných, ale nenechajú sa do nich vtiahnuť. Udržiavajú si jednoducho hranice.

6. Sú empatickí

Emočne inteligentní ľudia sú empatickí a prejavujú empatiu aj navonok. Empatický človek je schopný porozumieť iným, vnímať pocity iných a súcitiť s nimi. Empatickí ľudia nehodnotia a neodsudzujú iných, namiesto toho sa snažia pozerať sa na veci z ich uhla pohľadu. Empatia neznamená, že musíme nevyhnutne súhlasiť s názormi iných. Môžeme mať iný názor, ale dokážeme si vypočuť názor iných a porozumieť mu. Preto sú empatickí ľudia dôveryhodní a majú vytvorené hlboké vzťahy.

7. Chvália a oceňujú iných

Všetci ľudia túžia po pochvale a ocenení. Emočne inteligentní ľudia často chvália a oceňujú iných. No nie sú to „prázdne“ pochvaly, ale úprimné a otvorené ocenenia. Emočne inteligentní ľudia sa dokážu zameriavať na silné stránky, nie na slabé stránky iných. Nehľadajú na druhých iba chyby a nesnažia sa ich za každú cenu opravovať. Naopak, snažia sa na každom hľadať to pozitívne a to úprimne oceniť. Tým vzbudzujú u ostatných rešpekt, dôveru a inšpiráciu.

8. Ospravedlňujú sa

Asi budete súhlasiť s tým, že ospravedlniť sa iným vyžaduje veľkú vnútornú silu a odhodlanie. Ospravedlniť sa nielen za veľké prešľapy, ale aj za maličkosti, ktorými sme sa niekoho dotkli, je často pre ľudí veľkou výzvou. Emočne inteligentný človek si je vedomý svojej zodpovednosti a bez toho, aby sa to dotklo jeho „ega“, sa dokáže úprimne ospravedlniť komukoľvek, kdekoľvek a za čokoľvek. Chápe totiž, že ospravedlniť sa niekomu nemusí vždy znamenať, že sa mýlil alebo niekomu ublížil. Dáva tým najavo, že vzťahy s inými sú pre neho dôležitejšie ako jeho vlastné ego. Zároveň chápe, že schopnosť ospravedlniť sa je jedným z kľúčov k vnútornej slobode a integrite.

9. Vedia odpúšťať a zabúdať

Ďalším z kľúčov k vnútornej slobode je schopnosť odpúšťať a pozerať sa dopredu, nie do minulosti. To, čo sa stalo, sa už neodstane. Emočne inteligentní ľudia chápu, že nie je dôležité, čo sa stalo. Dôležité je to, ako si to vnútorne interpretujeme a akú tomu dávame emóciu. Na vedomej úrovni to ide jednoduchšie. Preto si mnoho ľudí myslí, že zabudli a majú odpustené a vyriešené... Vnútorne, na podvedomej úrovni, ich to však stále zožiera a negatívne ovplyvňuje, aj keď ich mozog presviedča, že to tak nie je. Emočne inteligentní ľudia dokážu odpustiť a zabudnúť. Nie je to ale vôbec jednoduché. Preto klientom pomáhame špeciálnymi technikami v rámci individuálneho NLP koučingu alebo na seminároch emočnej inteligencie.

10. Sú pokojní a vyrovnaní

Keď má človek zvládnuté všetky tieto návyky, dokáže si zachovať pokoj a riešiť náročné životné situácie a výzvy konštruktívne, bez zbytočných negatívnych emócií. A keď aj emócia príde, dokáže si ju uvedomiť, prijať ju a pracovať s ňou. Preto z emočne inteligentných ľudí vyžaruje pokoj a harmónia. Nestresujú sa zbytočne, dokážu si zachovať pokoj a rozvahu, neplytvajú svojou energiou a emóciami na veci, ktoré nemôžu zmeniť. Chápu, že svet nie je čierno-biely a že každý koná najlepšie, ako je v danej chvíli schopný konať. Emočne inteligentní ľudia sa pozerajú na svet nielen cez svoju optiku, ale aj cez optiku iných. A to im umožňuje zachovať si pokoj, menej hodnotiť a viac porozumieť iným. Každý náš deň je plný náročných situácií. Iba my však rozhodujeme, ako na ne budeme reagovať. Emočne inteligentní ľudia na sebe neustále pracujú a vďaka tomu majú svoj život pod kontrolou.


Jaroslava Vaculčiaková,
trénerka a koučka v oblasti soft skills a leadershipu