Efektivita „studených" telefonátov je bohužiaľ stále nižšia a nižšia. Je to preto, lebo takýchto telefonátov je stále viac. Navyše, mnohé z nich sú robené veľmi amatérsky. Zákazníci potom často reagujú na takéto telefonáty podráždene a neuvážene odmietajú aj také, ktoré by pre nich za iných okolností mohli byť zaujímavé...