Viaceré legislatívne zmeny prijaté v minulom roku mali významný vplyv na finančný trh. Zaviedla sa napríklad 8 % poistná daň z neživotného poistenia, ktorá sa mohla premietnuť do vyšších cien poistného, prípadne poisťovne mohli nájsť aj iné úsporné mechanizmy, aby neprišli o klientov. Otázne však bolo, do akej miery to prinieslo skutočnú väčšiu pridanú hodnotu pre klientov či lepšie služby. Samozrejme, poisťovňa musí odvádzať aj daň zo všetkých poistení podnikateľov – od malých živnostníkov až po veľké priemyselné poistenie.

Doplnkové poistenie k životným poistkám zdanené nebude

Pôvodne sa poistná daň mala týkať aj životného poistenia, to už je však dnes minulosťou. Ako prezradil pre Zisk manažment predseda predstavenstva Asociácie finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov (AFISP) Martin Lancz, v januári 2019 upozornili na problém, ktorý vyplynul z prijatého zákona o dani z poistenia (č. 213/2018 Z. z.) a jeho zavádzania do praxe. Z vykonávacích predpisov totiž vyplývalo, že 8 % dani by mali od 1. januára 2019 podliehať aj doplnkové pripoistenia k životným poistkám.  

„Týmto opatrením by boli poškodení v prvom rade klienti. Daň by sa im premietla do zvýšenej ceny. Štát by mal životné poistenie, vrátane doplnkového, podľa nášho názoru podporovať, nie zaťažovať nepriamou daňou. Prebehli intenzívne diskusie s rezortom financií a podarilo sa nám spoločne dosiahnuť, že 8 % daň z doplnkového pripoistenia v rámci životného poistenia nebude. Je to veľmi dobrá správa nielen pre finančný sektor, ale aj pre finančného spotrebiteľa na Slovensku,“ avizoval Martin Lancz.

Zdravý rozum zvíťazil – trh má potenciál rozvíjať sa

Toto avizované opatrenie by sa mohlo dotknúť v praxi až troch miliónov životných zmlúv. Podľa Martina Lancza by vznikla patová situácia, keďže poisťovne nesmú zasahovať do dlhodobých kontraktov s klientmi. „Vznikla by otázka, kto by mal 8 % vlastne platiť. Poisťovne fungujú v súlade s medzinárodným projektom dohľadu nad poisťovníctvom a zaisťovníctvom Solvency II, kontrakty majú dlhodobo nastavené. Považujem to za víťazstvo odbornej diskusie a zdravého rozumu. Náš finančný sektor dokáže komunikovať, je stabilný a môžeme ho naďalej rozvíjať v segmente životného poistenia, ktoré by podľa nás malo mať od štátu oveľa vyššiu podporu, ako je doteraz.“

Daň z neživotného poistenia zasiahla aj firmy

Už päť mesiacov platí daň z neživotného poistenia a podľa slov Martina Lancza sa to nedotklo tohto sektora úplne plošne. „Je to nastavené v rámci individuálnych poistných zmlúv s jednotlivými firmami a poisťovňami. Niekde došlo k navýšeniu o 8 %, inde k ešte vyššiemu navýšeniu, najmä kvôli škodovosti, v niektorých prípadoch si poisťovne zachovali pôvodne nastavenú cenu. Je to individuálne – aj na základe vzťahu klienta a poisťovne, teda dlhodobých vzťahov, vzniknutých škôd, krytia poistných rizík a podobne.“ Ako ďalej predseda predstavenstva AFISP spresňuje, mnohí podnikatelia sa snažia dlhodobo optimalizovať vlastné náklady a 8 % nárast poistného mohol pre niektorých z nich predstavovať dramatický zásah do ich podnikania.

„Možno predpokladať, že tento rok zaznamenáme v neživotnom poistení ďalší mierny nárast – napriek nastavenej legislatíve. Pozitívne je, že sa začali  zreálňovať ceny pri povinnom zmluvnom poistení (PZP), ktoré sme mali nastavené dlhodobo najnižšie proti ostatným krajinám V4, či už išlo o malé motorové vozidlá, alebo veľké ťahače. V niektorých poisťovniach dochádza k objektívnemu a férovému postupnému nárastu cien,“ objasňuje Martin Lancz.

Finančná gramotnosť u manažérov je na úrovni

Finančná gramotnosť vo firemnom sektore, teda schopnosť rozumieť základným ekonomickým princípom, postarať sa o svoje firemné i osobné financie, zabezpečiť seba a rodinu, je na vysokej úrovni. Hlavným dôvodom podľa Martina Lancza je, že najmä vo väčších firmách má firemné poistenie na starosti manažér, ktorý neraz spolupracuje s finančnými sprostredkovateľmi. A dobré finančné poradenstvo je potvrdením kvality ich práce. „Dôvodom na spoluprácu s maklérom je výrazne vyššia objektivita, keďže hľadá najvýhodnejšie riešenie pre firmu nielen v jednej inštitúcii, ale vo viacerých, je flexibilný, dokáže veľa vecí operatívne vybaviť v banke či poisťovni a poskytuje komplexné finančné poradenstvo,“ uzatvára Martin Lancz.

Článok je krátený pre účely webu. Celý ho nájdete v časopise Zisk manažment.