V predošlom čísle sme si vysvetlili, čo je to námietka („také tvrdenie zákazníka, ktoré bráni napredovaniu obchodného prípadu“), aké dôvody sa skrývajú za námietkami (výhovorka, neznalosť alebo skutočný dôvod) a ako nereagovať pri riešení námietok (vzdať to, začať hneď vysvetľovať alebo popierať názor zákazníka). Dnes si ukážeme, ako správne postupovať pri riešení námietok.