Obavy z rastúcich cien energií neposkytli väčšine slovenských firiem čas ani priestor, aby detailne analyzovali a vyhodnotili uplynulé dva roky, citeľne poznačené epidémiou koronavírusu. Jej dôsledky pritom doteraz pociťuje mnoho spoločností či už pre narušené dodávateľské reťazce, personálne a odbytové problémy, alebo jednoducho pre celkový pokles konkurencieschopnosti. Existujú však svetlé výnimky - firmy, ktorých vývoj počas pandémie v dôsledku zmenených podmienok na trhu  akceleroval. Jednu z nich nájdeme v krásnom kúte Slovenska, kde rieka Dunaj opúšťa naše územie. Zavítajte spolu s nami do spoločnosti Smurfit Kappa v Štúrove.

Základný kameň niekdajších Juhoslovenských celulózok a papierní (JCP) poklepal v roku 1963 Alexander Dubček. Zhodou okolností sa práve v tom istom roku narodil v Írsku Anthony Smurfit, vnuk prvého majiteľa firmy Jeffersona Smurfita a súčasný prezident spoločnosti. Keďže JCP mali rozmanitý výrobný program, za oficiálny dátum vzniku súčasnej firmy sa považuje rok 1973, kedy bola v Štúrove spustená skúšobná prevádzka kartonážky vrátane zvlňovacieho stroja – teda technológie, na ktoré sa firma zameriava aj dnes.

Obaly od výmyslu sveta

Spoločnosť Smurfit Kappa Obaly Štúrovo sa v priebehu krátkeho času vypracovala na popredného európskeho výrobcu obalov z kartónu a vlnitej lepenky. Ponúka širokú paletu výrobkov od klasických škatúľ, tzv. RSC (prevliekacie skladačkové škatule), cez obaly, vhodné priamo na pultový predaj (RRP), bag-in-boxy na prepravu a distribúciu nápojov, až po doručovacie, archívne, ľahké skladacie či protikorózne obaly. Hoci väčšina zákazníkov používa hygienicky bezpečné obaly zo Štúrova na distribúciu rýchloobrátkového spotrebného tovaru (tzv. FMCG - potraviny, drogéria...), rozmerovo najväčšie obaly v ponuke predstavujú nepotravinové balenia – napríklad paletové obaly či škatule na oblečenie.

Vy navrhnete, my vyrobíme

Pochopiteľne, všetky výrobky opúšťajú štúrovský závod neposkladané – konečnú trojrozmernú podobu dostanú až na baliacej linke u zákazníka. Pri vzniku každého nového obalu hrá preto dôležitú úlohu dizajn, a to i z hľadiska možností výrobných technológií. Okrem štandardných obalov ide vždy prakticky o úplne nový výrobok, na ktorého vzniku sa podieľa tak zákazník, ako aj skúsená partia dizajnérov Smurfitu. Na spoločnú prácu môžu využívať praktický showroom, kde si zákazník môže „naživo“ obzrieť rôzne typy obalov a inšpirovať sa. Keď sa s dizajnérmi dohodne na konečnom vzhľade obalu, na vysekávacom plotri ihneď vyrobia prototyp a než si klient vypije kávičku, môže si nový obal už pozrieť, vyskúšať jeho funkčnosť či umiestnenie v regáli malého „obchodu,“ ktorý je súčasťou showroomu.

Know-how rozhoduje

Všetky výrobky bez výnimky spĺňajú vysoké nároky na bezpečnú prepravu, hygienickú nezávadnosť a ochranu baleného tovaru. Sú maximálne funkčné, plne a jednoducho recyklovateľné, vyrobené z polotovarov s vysokým podielom recyklovaných materiálov. Majstri v Štúrove dokážu z obyčajného papiera vyčarovať neskutočné tvary – od zložito členenej škatuľky až po auto, celé vyrobené z vlnitej lepenky. Tento unikátny výstavný exemplár predstavuje legendárne kupé Aston Martin DB4, na ktorom sa v niekoľkých filmoch preháňal slávny agent James Bond.

Našli si svoje miesto

Z bývalého socialistického veľkopodniku dnes už neostalo takmer nič – v priemyselnom parku vyrástli úplne nové, moderné výrobné haly, skladové a kancelárske priestory. Spoločnosť Smurfit Kappa od svojho vstupu do podniku systematicky investovala najmä do nových výrobných technológií a postupne vyprofilovala produkciu tak, aby zapadla do siete ďalších výrobných závodov firmy po celej Európe, so zameraním predovšetkým na  trhy v strednej a východnej Európe. Aj vzhľadom na polohu sa logickým ťažiskom odbytu  výrobkov zo Štúrova stalo okrem Slovenska hlavne Maďarsko. Do Maďarska dnes putuje 65% celkovej produkcie a sídlia tu i dvaja najväčší odberatelia – výrobné závody koncernov Proctor&Gamble a Unilever.

Odpoveď na rastúci záujem

Najnovšiu vlnu investícií do nových výrobných technológií začali v Štúrove realizovať ešte v roku 2019. Rast záujmu o kartónové obaly v dôsledku prudkého nárastu e-commerce, i snahe firiem o znižovanie uhlíkovej stopy a znečisťovania životného prostredia plastovými obalmi spôsobil, že Smurfit Kappa musel v Štúrove prijať opatrenia na zabezpečenie zvýšenia produkcie. Začali s výmenou komponentov tzv. korugačnej linky, teda strojov na zvlňovanie lepenky, za výkonnejšie. Týkalo sa to predovšetkým „suchého konca“ linky, teda časti, kde sa už hotová vlnitá lepenka reže, stohuje a pripravuje pre ďalšie spracovanie. Zároveň sa zväčšila šírka pracovného záberu zvlňovacieho stroja z 2,5 na 2,8 metra, čo prinieslo zvýšenie jeho produktivity o 20%.

Ako správne zmenežovať krízu

„A keď bolo takmer hotovo, prišla z ničoho nič v roku 2020 pandémia,“ spomína na pohnuté časy generálny riaditeľ štúrovskej fabriky Marek Polák. Po zvládnutí prvých šokov v dôsledku výpadku pracovníkov však prišlo nečakané oživenie a prudký nárast objednávok – ľahké, odolné a ekologické kartónové obaly sa zrazu stali nedostatkovým tovarom, pretože na trhu začal pre výpadky výroby a prepravy chýbať papier. „Aj v takomto kritickom čase sme však ostali pre našich zákazníkov spoľahlivým dodávateľom, nakoľko v Štúrove spracovávame z veľkej časti iba papier z vlastnej produkcie,“ pochvaľuje si správnosť tohto rozhodnutia Zdeněk Suchitra, prezident spoločnosti Smurfit Kappa pre strednú a juhovýchodnú Európu. „Naše závody nikdy nemali a nebudú mať nedostatok papiera.“

Podmienky rastu

Enormne rastúce požiadavky klientov spôsobili, že v Štúrove museli prejsť na troj- či dokonca štvorzmennú prevádzku s množstvom nadčasových hodín cez soboty a nedele. Ľudia vycítili šancu a aj vďaka ich lojalite sa podarilo zvládnuť nápor zvýšených objednávok. Paradoxné však bolo, že skokovému nárastu produkcie nestačili – stroje. Vyrábali na hraniciach svojich limitov, zvýšenému objemu produkcie nevyhovoval ani systém internej logistiky, dochádzalo k zahlteniu dopravníkov a prestojom.

Náročné rozhodovanie

Bolo jasné, že ďalšia časť investícií musí smerovať do oblasti zabezpečenia pracovných tokov konvertovacej linky, aby celková výrobná kapacita zodpovedala zvýšeným nárokom zákazníkov. Aj z tohto dôvodu začali v Štúrove rozmýšľať o zabezpečení rastúcej výroby novými strojmi. „Je jednoduché povedať áno, zakúpime nový stroj, ale už ťažšie je začleniť ho do existujúcej výrobnej štruktúry tak, aby všetko fungovalo ako má,“ vysvetľuje M. Polák.

Materiál v pohybe

V tomto prípade bolo treba najskôr vyriešiť manipuláciu s rastúcim množstvom hotovej produkcie. Vo výrobnej hale zrušili skladovacie priestory a na ich miesto premiestnili tri paletovacie stroje. Medzi ne a jednotlivé výrobné linky tak bolo možné začleniť unikátny, plne automatizovaný dopravník s vyššou kapacitou. Ten odoberá hotové výrobky z niekoľkých liniek a na základe preddefinovaných algoritmov ich posúva ďalej na paletizáciu a balenie. „Prinieslo nám to zefektívnenie a zrýchlenie internej prepravy produktov a eliminovalo sa riziko prestojov v dôsledku zahltenia dopravníkového pásu,“ konštatuje Marek Polák.

Ani týmto krokom sa však inovácie výrobných technológií v Smurfite Kappa v Štúrove neskončili. Začiatkom tohto roka tu inštalovali nové stroje pre päťfarebnú potlač obalov s kapacitou 40 miliónov obalov ročne. Ešte tento rok chcú vo fabrike inovovať ďalšie časti zvlňovacej linky, čo prinesie dodatočné zvýšenie pracovného výkonu o 10 percent. „Všetky tieto zmeny nám umožnia vyrobiť pre našich zákazníkov ročne o 8 miliónov obalov viac ako doteraz,“ dodáva generálny riaditeľ Marek Polák. A v roku 2023 chcú uviesť do prevádzky ďalší nový stroj, rotačný vysekávač so šesťfarebnou potlačou, čo je pre štúrovskú firmu úplne nová technológia. Pomôže im však napĺňať hlavný cieľ – a tým je rozširovať ponuku o nové riešenia a poskytovať zákazníkom stále vyššiu kvalitu.

Smurfit Kappa v kocke

1938 – Jefferson Smurfit sa stal majiteľom továrne na výrobu papierových a kartónových obalov, ktorá vznikla v roku 1934 v Írsku

1964 – spoločnosť Smurfit bola kótovaná na burze cenných papierov v Írsku 

1998 – vstup na americký trh a spojenie so spoločnosťou Stone Container Corporation v Chicagu

2005 – spojenie s holandskou spoločnosťou Kappa Packaging, v tom čase najväčším výrobcom kartónových obalov v Európe

2022 – spoločnosť Smurfit Kappa je jedným z najväčších výrobcov kartónových a lepenkových obalov na svete. Vo svojich 355 pobočkách v Európe, Severnej a Južnej Amerike zamestnáva vyše 48 tisíc pracovníkov. Obrat dosiahol v roku 2021 vyše 10 miliárd eur.

Smurfit Kappa Slovensko: rok vzniku 1973, 200 zamestnancov, 150 zákazníkov, ročná produkcia 180 miliónov obalových škatúľ.