Ak ste obchodník, je lepšie byť ako korytnačka Predajcovia sú často vnímaní ako chamtiví, neetickí, bezohľadní jedinci, ktorí sú rozhodnutí predať za každú cenu. Napriek tomu nemôžeme prežiť bez generovania tržieb, takže schopnosť predávať a vyjednávať je kľúčová kompetencia! Predaj je čestná profesia a každý z nás by sa mal naučiť základy predajných zručností...