Často využívajú firmy účasť na veľtrhu ako spôsob prezentácie. Za posledné roky sa charakter veľtrhov dosť zmenil. Od mnohých vystavovateľov počúvam, že už je to len spoločenská udalosť. Udalosť, kde sa viac-menej iba stretnú so svojimi existujúcimi zákazníkmi, ale v zásade sa tam už veľa biznisu neurobí. Ale „musia“ tam byť, aby nezaostali za konkurenciou...