Väčšina súčasných poznatkov o pandémii a jej budúcich dôsledkoch povedie k oveľa dôležitejšej úlohe riadenia dodávateľského reťazca a logistiky – pre úspech budú rozhodujúce inovácie a škálovanie nových technológií, ako sú robotika a automatizácia, IOT a analýza údajov.

Záloha sa vyplatí

Pandémia a jej dôsledky prinútili výrobcov k prehodnoteniu zdrojov. Lockdowny spôsobili značné narušenie globálneho dodávateľského reťazca, čo sťažilo výrobcom, dovážajúcich zdroje z iných krajín (najmä z Číny) získavanie materiálov a komponentov. Mnohí výrobcovia reagovali diverzifikáciou zdrojov prijatím stratégie „Čína plus jeden“ alebo „blízkych zdrojov“. Blízky zdroj, tiež známy ako miestny zdroj, je proces, pri ktorom podnik priblíži operácie bližšie k miestu, kde sa predáva jeho hotový výrobok; vo výrobe sa zvyčajne vzťahuje na získavanie surovín od domácich dodávateľov.

Bolestivé ponaučenie

„Covid spôsobil, že ľudia skutočne viac spozorneli,“ uviedol Harry Moser, prezident iniciatívy Reshoring Initiative, organizácie založenej na podporu repatriácie výroby v USA. „Kríza odhalila závislosť USA od zahraničnej výroby, najmä Číny. Ako ukazuje pandémia, môžeme sa zrazu ocitnúť v nepríjemnej situácii, že nebudeme mať dostatok kritických zásob. Nie preto, že by sme to neskúšali riešiť, ale preto, že v USA nemáme takmer žiadnu základňu, z ktorej by sme mohli stavať. “

Nastupuje čas odolnosti

Môžeme očakávať, že reshoring a blízkosť zdrojov sa stanú hlavnými trendmi plánovačov v roku 2021, pretože výrobcovia sa snažia úplne alebo čiastočne znížiť závislosť od zahraničných materiálov a subdodávateľov. Tieto trendy nielen pomôžu výrobcom zostať odolnými voči budúcim možným prerušeniam dodávok v dôsledku pandémie, ale poskytnú tiež potrebnú podporu domácej ekonomike. Dodávateľský reťazec na tieto nové potreby bude musieť zareagovať prechodom na „nový normál“ a najmä významným posilnením svojej odolnosti.

Bez varovania

Je zrejmé, že podstatnou úlohou logistického priemyslu je udržať dodávateľské reťazce v činnosti po celom svete. Prvé negatívne signály sa začali objavovať už začiatkom minulého roka – každoročná výročná správa spoločnosti DHL z konca januára 2020 upozorňovala na vážne narušenia leteckej nákladnej prepravy, ako aj na preťaženie plavidiel na rieke Jang-ce neďaleko Wu-chanu, pričom zdôraznila pravdepodobnosť hroziacich narušení dodávateľského reťazca. Začiatkom apríla už musel zostať doma celý milión z 2,6 milióna zamestnancov automobiliek v Európskej únii. Stručne povedané, odolnosť dodávateľských reťazcov sa testovala neočakávanými spôsobmi.

Postupné zotavovanie

Nasledujúcu hospodársku krízu však nespôsobili kolabujúce dodávateľské reťazce, ale výrazný nedostatok spotrebiteľského dopytu. Akákoľvek forma zotavenia preto závisí od rýchlosti a rozsahu spotrebiteľského správania sa. Z krátkodobého a dlhodobého hľadiska sa zdá nevyhnutné, aby sa dodávateľské reťazce líšili. Prechod na nový model však bude postupný - na jeho začiatku budú krajiny a ich podniky prekonávať blokádu a začnú sa znova zapájať do hospodárskej činnosti s rastúcou produkciou a predajom. Na konci dorazí „nový normál“.

Odolnosť na všetkých úrovniach

Jeho hlavnou črtou bude predovšetkým zvýšená odolnosť a maximálna flexiblita. Odolnosť sa často považuje za prevádzkový problém zameraný na zabezpečenie spoľahlivosti dodávok od priamych dodávateľov (tzv. Tier 1). Vo všeobecnosti len málo organizácií rozširuje manažovanie odolnosti ešte nižšie, na svojich dodávateľov druhej alebo tretej úrovne (Tier 2 a Tier 3). To sa zrejme v blízkej budúcnosti zmení a prenesie väčšiu časť zodpovednosti na manažérov dodávateľského reťazca. Z hľadiska strategického rozmeru odolnosti bude potrebné prehodnotiť rozhodovanie o budovaní zásob, vyrovnávacích skladov a zabezpečení dopravných ciest.

Ide o prežitie

Pandémia koronavírusu odhalila slabé miesta odolnosti tak pre krajiny, ako aj pre podniky. Rizikový profil dodávateľského reťazca je zvyčajne „uzamknutý“ už v počiatočných fázach strategického vývoja. Za dobrú prax sa považuje zabezpečenie toho, aby procesy na dosiahnutie transparentnosti dodávateľského reťazca a neustáleho monitorovania boli zakomponované už v počiatočnej fáze návrhu dodávateľského reťazca. V tomto „novom normále“ sa nákladová efektívnosť môže teraz považovať za druhoradú.

Vždy pripravení

O diverzifikácii dodávateľských reťazcov kvôli väčšej odolnosti uvažovalo už pred pandémiou koronavírusu veľa podnikateľov. Jedným z impulzov boli vážne narušenia dodávateľského reťazca v dôsledku prírodných katastrof. Napríklad katastrofálna povodeň v Thajsku v októbri 2011 na niekoľko týždňov odstavila sedem z najväčších priemyselných zón krajiny, vrátane tovární najväčších výrobcov počítačových pevných diskov na svete. O pol roka sa podarilo obnoviť výrobu iba v 15% z nich.

Šetriť sa nevypláca

Vlani sa napríklad ukázalo, že účinné látky pre množstvo dôležitých farmaceutických výrobkov sa vyrábali v Číne, v továrňach, ktoré následne podliehali tvrdému lockdownu. Ako skonštatoval americký obchodný zástupca Robert Lighthizer na schôdzke ministrov obchodu krajín G20 „v tejto kríze zisťujeme, že nadmerná závislosť od iných krajín ako zdroja lacných lekárskych výrobkov a dodávok znamená pre našu ekonomiku strategickú zraniteľnosť.“

Návrat ku skladom?

Supply Chain 4.0 už pred krízou motivoval podniky investovať skôr do menších a viac rozptýlených skladov v tesnejšej blízkosti zákazníkov než do veľkých, centrálne umiestnených zariadení. Vplyv lockdownu zdôraznil ďalšie výhody a flexibilitu týchto diverzifikovaných sietí. Aj keď ich náklady na prevádzku a skladové zásoby môžu byť vyššie, výsledkom je vyššia rýchlosť uvedenia na trh, lepšia odolnosť a tým i väčšia konkurencieschopnosť.

Poučenia z krízového vývoja

"Koronavírus bol pre logistiku obrovský budíček. Firmy, ktoré považovali svoje dodávateľské reťazce za odolné, zrazu zistili, že nie sú. Podniky a priemyselné odvetvia, ktoré sa bránili zmenám, sa zrazu ocitli v pasci. Vrátia sa veci späť do pôvodného stavu? Nie: kríza priniesla veľa užitočných ponaučení.“ Omera Khan - profesor riadenia dodávateľského reťazca na Royal Holloway, Londýnska univerzita

„Pandémia koronavírusu opätovne demonštrovala vládam, ako sú dodávateľské reťazce citlivé na vzdialené udalosti na vzdialených miestach. Do budúcnosti môžu podniky očakávať regulačný aj sociálny tlak, aby zabezpečili väčšiu odolnosť voči takýmto šokom udržiavaním zásob kritických produktov. “Stephan Freichel - profesor distribučnej logistiky na Kolínskej univerzite aplikovaných vied

„Prechádzame z éry, ktorá sa vyznačuje dôrazom na sledovanie nákladov, do éry, ktorá sa vyznačuje dôrazom na sledovanie odolnosti.“ Richard Wilding - profesor stratégie dodávateľského reťazca na Cranfield School of Management