Ako dosiahnuť obchodné ciele v roku 2014? Stanoviť obchodné ciele na rok dopredu a správne ich naplánovať nie je jednoduchá úloha. A ešte ťažšia je dosiahnuť ich. Pomôcť vám môžu niektoré z nasledujúcich tipov. Cieľ sa nerovná plán! Tieto dve slová sa v praxi často nesprávne zamieňajú. Cieľ je výsledok, ktorý chcete dosiahnuť (ČO) a plán je cesta k nemu (AKO)...