Na druhej strane potrebujú vedieť na zmeny okolo seba flexibilne a rýchlo reagovať. Top manažment firmy  by mal byť schopný veľmi rýchlo prispôsobiť stratégiu a ciele firmy. Manažéri by mali byť schopní prispôsobiť štruktúru firmy a niekedy zmeniť aj firemné zameranie alebo nájsť nových zákazníkov. Ak toto manažment nezvládne, môže sa stať, že mu ako sa povie „ujde vlak“ – ak nestihne podchytiť nové trendy na meniacom sa trhu. A takáto firma postupne príde o svojich zákazníkov... 

Pred dvoma rokmi som sa stal partnerom firmy, ktorá naviguje firmy v časoch zmien. Vždy som sa určitým spôsobom pohyboval okolo problematiky change manažmentu a chcel som nájsť globálneho partnera.

Tým, že som mal možnosť porovnávať, ako fungujú firmy v iných krajinách, hlbšie som si uvedomil problém, s ktorým sa na Slovensku stretávame. V niektorých firmách je výkonný manažment zameraný na sledovanie nákladov a výnosov a optimalizáciu existujúcich procesov. Ak sa na trhu niečo mení, slovenský manažment prijíma pasívnu rolu a čaká na inštrukcie od zahraničného manažmentu.  Rozhodovacie právomoci má zahraničný manažment, ktorý bohužiaľ v niektorých firmách ešte stále nepovažuje slovenských manažérov za relevantných partnerov. V tomto prípade si myslím, že už nastal čas pre slovenských manažérov byť rovnocenným partnerom a nebáť sa prinášať riešenia nielen v oblasti operatívy, znižovania nákladov, ale aj spoločne vytvárať firemnú stratégiu. V tejto oblasti sa máme ešte čo učiť a preto často vo firmách trénujeme a koučujeme manažérov, ako efektívne komunikovať so zahraničným partnerom.

Rušňovodič bez vagónov

V lepšom prípade vedenie postupuje rýchlo a flexibilne sa prispôsobuje zmenám. Nastaví novú firemnú stratégiu a zmení štruktúry vo firme. Problém často nastane so zvyškom organizácie. Novú stratégiu potrebujeme rýchlo kaskádovať do celej organizácie. Ak top manažment zmení smer, ale zvyšok organizácie bude pokračovať v tom čo robili doteraz ich cesty sa zákonite rozdelia.


Ak sa myšlienky a zmeny neprenesú na nižšie úrovne riadenia, požadované výsledky sa nedostavia. A tímová spolupráca bude vyzerať asi takto...

Tu je často problém, nedostatočný prenos informácií na nižšie úrovne riadenia.

Top manažment ale „nemôže čakať“ a preto zaraďuje ďalšie zmeny a úpravy procesov, čo spôsobuje ešte väčší chaos a ľudia vo firme strácajú prehľad, čo sa od nich očakáva. Keďže nasleduje ďalšia vlna zmien, ktorá tiež nie je dobre kaskádovaná, ľudia stratia orientáciu a prepojenie na nové stratégie a často to vzdajú a jednoducho pokračujú v tom, čo robili predtým. Túto situáciu možno prirovnať k rušňovodičovi vlaku, ktorý poháňa lokomotívu na plný výkon, až kým nestratí všetky vagóny.

Ako teda úspešne kaskádovať zmeny?

Našou úlohou ako konzultantov a koučov vo firme je pomôcť vyvarovať sa týmto chybám. Samozrejme, je to vždy závislé od veľkosti firmy ako aj rozsahu zmien. Tu je zopár tipov, na čo si dávať pozor:

Skôr ako vlak vyrazí plnou rýchlosťou skontrolujeme či sú všetky vozne pripojené.

Zapojenie a informovanie o zmenách vo firme je kľúčom k úspechu. V tomto prípade odporúčame nebáť sa urobiť na túto tému workshop a otvorene prediskutovať dôvody prečo zmeny vo firme robíme na všetkých úrovniach riadenia. My tento workshop interne voláme Team navigation – kde pomáhame ľudom vo firme v „navigácii = orientácii“ a pochopeniu prečo sú zmeny vo firme nevyhnutné? Čo od nich očakávame? Čo chceme dosiahnuť? Aké prekážky môžeme očakávať? Ak budú ľudia vo firme rozumieť dôvodom, tak sa budú aktívnejšie podieľať aj na riešeniach a to je to čo chceme!

Potrebujeme pravidelne kontrolovať či sú všetky vozne pripojené

Ak už sa vlak rozbehne, a všetky vozne sú pripojené, musíme pravidelne kontrolovať, či sa nám nejaký ten vozeň po ceste náhodou neodpojí. Takže v každom vozni (vo firme sú to rôzne oddelenia) musíme minimálne jedného sprievodcu. Na to, aby sme mali kvalitných „sprievodcov“ preškolíme manažérov na všetkých úrovniach, ako navigovať svoje tímy štruktúrovaným a participatívnym spôsobom. Hlavné zameranie je na schopnosti a postupy navigácie v tímoch v čase zmeny. Tento súbor nových schopností umožňuje manažérom kaskádovať nové stratégie a zosúladiť svoje tímy. Schopnosť viesť takéto procesy zostáva v organizácii dlhodobo. A tak sú manažéri pripravení aj na budúce zmeny ktoré s určitosťou budú prichádzať.  Je to veľmi dôležité, preškoliť manažérov, tak aby trpezlivo a štruktúrovane vysvetľovali jednotlivé kroky. Je to podobné ako keď viete na ktoré zástavke máte vystúpiť a zároveň to vidíte zobrazene niekde na displeji. Človek sa hneď cíti lepšie.

Okrem toho musíme dávať pozor, aby nám na zástavkách nezačali vystupovať pasažieri

Okrem pravidelného kontrolovania stratégie a tímovej navigácie, potrebujeme pracovať na individuálnej motivácií každého cestujúceho. Inými slovami potrebujeme potvrdzovať našich zamestnancov (cestujúcich), že sa vybrali správnym vlakom. Toto uistenie robíme pomocou špeciálnej metódy, ktorú sme si interne nazvali  ROI – Rapid Organizational Implementation, tato metóda zjednodušene ukazuje naše priebežné výsledky a úspechy, ktoré sme už dosiahli. Okrem toho sa zameriava nielen na prínos pre firmu, ale aj pre každého zamestnanca.

Ak sa nám to podarí, tak firma sa naučí zvládať krízy a zmeny okolo seba bez veľkých strát. Často práve naopak schopnosťou rýchlo reagovať na zmeny, ktoré sa okolo nej dejú profituje. Dochádza totiž k zladeniu firemných cieľov a individuálnych schopností. Ak sa naučíme zvládať krízy a neočakávane udalosti, tak potom by sme mali ešte stihnúť naskočiť na vlak do 21. storočia.