Horšou správou ako samotná vojna sú pre cestovný ruch negatívne ekonomické dôsledky konfliktu, predovšetkým prudký nárast cien energií, potravín a spotrebného materiálu. Napriek všetkým týmto problémom sú vyhliadky pre sektor turizmu na rok 2022 rozhodne lepšie, ako po uplynulé dva roky.

Čakanie na zotavenie

Vyjadrené číslami bol rok 2021 v globálnom turistickom ruchu úspešnejší, ako „totálny prepadák“ v roku 2020, keď príjmy z cestovného ruchu poklesli na celom svete o 72%. V porovnaní s týmto dnom vlani cestovný ruch vzrástol o 4%, čo nie je veľa a určite podstatne menej ako v roku 2019, ale vzhľadom na stále trvajúcu pandémiu išlo aspoň o náznak pozitívneho trendu k postupnému zotaveniu. Bez ohľadu na ďalšie krízové faktory Svetová organizácia OSN pre cestovný ruch (UNWTO) so sídlom v Madride očakáva úplné zotavenie cestovného ruchu nie skôr ako v roku 2024.

Miliardové straty

Vo finančnom vyjadrení odhaduje UNWTO  ekonomický prínos cestovného ruchu za rok 2021 (meraný v priamom hrubom domácom produkte z cestovného ruchu) na 1,67 bilióna eur, čo je síce viac ako 1,4 bilióna eur v roku 2020, ale stále výrazne pod hodnotou 3 bilióny eur pred pandémiou. Pôvodné vyhliadky UNWTO na rok 2022 počítali s nárastom medzinárodných príchodov o 30 až 78 % v porovnaní s rokom 2021, pričom počet turistov mal stále zostať hlboko pod úrovňou z roku 2019.

Tieto prognózy však môžu negatívne ovplyvniť nové krízové faktory - vojna na Ukrajine, neočakávane pretrvávajúce problémy s vírusom Covid-19 (Čína) a predovšetkým rapídne sa zhoršujúca ekonomická situácia.

Sľubný začiatok

Začiatok tohto roka pritom vyzeral z hľadiske oživenia cestovného ruchu pomerne sľubne. Medzinárodné turistické pobyty sa v porovnaní s rokom 2021 v januári 2022 viac ako zdvojnásobili (+130 %). Nárast o 18 miliónov návštevníkov zaznamenaných na celom svete v prvom mesiaci tohto roka sa rovná nárastu za celý rok 2021! Začiatkom tohto roka zaznamenali výrazné oživenie všetky regióny, aj keď z nízkych úrovní zaznamenaných na začiatku roka 2021. Európa (+199 %) a Amerika (+97 %) naďalej dosahovali najsilnejšie výsledky, pričom medzinárodné príchody boli stále okolo polovice predpandemickej úrovne. Čo sa týka subregiónov, najlepšie výsledky zaznamenala západná Európa, ktorá v januári 2022 registrovala štyrikrát viac príchodov ako v roku 2021, no o 58 % menej ako v roku 2019.

Z najhoršieho vonku?

Uvedený priaznivý zo začiatku roka sa prejavil aj na Slovensku. Služby ubytovania v rámci cestovného ruchu na Slovensku využilo vo februári 2022 štvrť milióna ľudí, čo v porovnaní s januárom znamená nárast asi o 30%. Stále to však bolo o polovicu menej ako v predpandemickom februári 2020. Tohtoročný druhý mesiac priniesol aj zvýšený prílev zahraničných turistov na Slovensko. Ubytovanie na Slovensku využilo takmer 74 tisíc ľudí zo zahraničia, čo bolo 14-násobne viac ako vo februári minulého roka. Cudzinci tak dosiahli 29-percentný podiel z celkovej návštevnosti, kým pred rokom to bolo len 18 %. Viac ako polovica z nich navštívila zimné strediská v Žilinskom a Prešovskom kraji a štvrtina mesto Bratislava.

Tradičné destinácie víťazia

Slovenský cestovný ruch podržala najmä lyžiarska sezóna, a to aj napriek vrcholiacej piatej vlne pandémie koronavírusu. K najnavštevovanejším regiónom patril Žilinský

kraj, ktorý vo februári navštívilo 81 tisíc hostí, čo je takmer tretina celkovej návštevnosti. Spolu s Prešovským a Banskobystrickým krajom ubytovali 170-tisíc návštevníkov, čo predstavovalo 68 % z celkovej návštevnosti. Priemerná dĺžka pobytu vo februári dosiahla 2,8 noci.

Opatrnosť trvá

Pochopiteľne, strašiak epidémie vo vedomí ľudí je ešte príliš živý, čo do značnej miery ovplyvňuje ich rozhodovanie sa o tom, kam, kedy a ako vycestujú za dovolenkovými zážitkami. Túžba po nových skúsenostiach je podľa prieskumov jedným z hlavných faktorov, ktoré turistov lákajú v tomto roku na cesty. Dlhotrvajúce cestovateľské obmedzenia síce v ľuďoch oživili túžbu spoznávať ďalšie nové miesta, avšak faktory súvisiace s Covid-19, ako je karanténa, stav očkovania či pravidlá medzinárodného cestovania budú  ovplyvňovať správanie sa cestovateľov aj naďalej.

Posun v preferenciách

Viac ako polovica respondentov v ankete spoločnosti TripAdvisor uviedla, že opatrenia týkajúce sa čistoty hotelov, lietadiel a reštaurácií budú v tomto roku dôležitým faktorom pri ich rozhodovaní, aj keď počet prípadov Covid-19 klesne.

Asi 70 percent cestovateľov tiež potvrdilo, že sa budú rozhodovať medzi destináciami s najnižšími počtami prípadov ochorenia Covid-19. Pandemické obmedzenia a problémy sú zároveň hlavnou príčinou rozhodnutia ľudí, ktorí sa tento rok rozhodli nikam necestovať. Jedna tretina Američanov, ktorí si neplánujú rezervovať dovolenku, uviedla, že sa tak rozhodli z dôvodu neistoty okolo možných cestovných obmedzení.

Nové komplikácie

Vojna na Ukrajine predstavuje nové výzvy pre globálne ekonomické prostredie a hrozí, že bude brániť návratu dôvery v globálne cestovanie. Zdrojové trhy v USA a Ázii, ktoré sa začali otvárať, by mohli byť ovplyvnené najmä v súvislosti s cestovaním do Európy, keďže tieto trhy majú historicky väčšiu averziu k riziku. Uzavretie ukrajinského a ruského vzdušného priestoru, ako aj zákaz vstupu ruských dopravcov zo strany mnohých európskych krajín ovplyvňuje vnútroeurópske cestovanie. Spôsobuje tiež obchádzky pri diaľkových letoch medzi Európou a východnou Áziou, čo sa premieta do dlhších letov a vyšších nákladov.

Strašiak menom recesia

Hlavný zneisťujúci faktor v prognózach vývoja cestovného ruchu však dnes predstavuje hospodárska recesia, prudký nárast cien a inflácia. Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) odhaduje, že globálny hospodársky rast by mohol byť tento rok o 1 % nižší, ako sa pôvodne predpokladalo, zatiaľ čo inflácia, ktorá bola už na začiatku roka vysoká, môže dosiahnuť nárast o ďalších 2,5 %. Rast cien ropy a rastúca inflácia spôsobujú, že ubytovacie a dopravné služby sú drahšie, čo zvyšuje tlak na podniky, kúpnu silu spotrebiteľov a úspory, uviedla UNWTO.

Aký teda bude rok 2022?

Pre cestovný ruch v každom prípade lepší ako predchádzajúce dva roky. Ľudia, ktorí trpeli nanútenou dvojročnou izoláciou, prahnú po cestovaní a zhoršujúca sa ekonomická situácia paradoxne podporuje trend užiť si kým sa ešte dá. Neistota budúcnosti motivuje minúť našetrené peniaze čím skôr na čosi, čo nám v poslednom čase najviac chýbalo. Drvivá väčšina obľúbených turistických destinácií už na leto avizovala úplné zrušenie pandemických obmedzení, čo je ďalší motivačný faktor. 

Slovensko by mohlo ťažiť z vynúteného trendu dovolenkovať doma, ktorý prevládal v posledných dvoch rokoch. Prímorské letoviská začínajú byť počtom rezervácií v hlavnej sezóne na pokraji svojich kapacít a do hry bude viac ako kedykoľvek predtým vstupovať i cenový faktor. Slovenský cestovný ruch by tak mohol využiť výhodu domáceho prostredia spestrením ponuky a kvalitou služieb. Naviac, kritický nedostatok pracovných síl v gastrosektore a službách by mohlo aspoň sčasti pomôcť riešiť zamestnávanie utečencov z Ukrajiny počas turistickej sezóny.

Veľavravné čísla

• Ako zdrojové trhy generovali Rusko a Ukrajina v roku 2020 spolu 3 % celosvetových výdavkov na medzinárodný cestovný ruch. Dlhotrvajúci konflikt by sa tento rok mohol premietnuť do celosvetovej straty príjmov z cestovného ruchu vo výške najmenej 14 miliárd dolárov.

• V roku 2019 dosiahli ruské výdavky na cestovanie do zahraničia 36 miliárd USD,  ukrajinské výdavky 8,5 miliardy USD. V roku 2020 tieto hodnoty klesli na 9,1 resp. 4,7 miliardy USD.

• Ruský trh počas krízy výrazne vzárstol v diaľkových destináciách ako Maledivy, Seychely alebo Srí Lanka. 

• Hoci je príliš skoro na hodnotenie vplyvu konfliktu na cestovný ruch, letecká doprava, vyhľadávanie a rezervácie ubytovania ukazujú na mierne spomalenie dopytu. Tento trend sa prejavuje najmä pri vyhľadávaní a rezerváciách cestovania v rámci Európy a cestovania z USA do Európy.

• Vojnový konflikt zvyšuje tlak na už aj tak náročný ekonomický kontext a brzdí dopyt po cestovaní. Prudký nárast cien ropy a celková inflácia spôsobujú, že ubytovacie a dopravné služby sú drahšie, čo ešte viac komplikuje postpandemickú regeneráciu podnikov cestovného ruchu. Je dôležité si uvedomiť, že viac ako 80 % obratu v cestovnom ruchu generujú malé a stedné podniky.

• Po hospodárskej kríze v roku 2009 trvalo 19 mesiacov, kým sa medzinárodný cestovný ruch na celom svete dostal na úroveň spred krízy. V Európe to trvalo až 29 mesiacov.

Zdroj: UNWTO, marec 2022