Je 5-krát drahšie (ťažšie!) získať nového zákazníka, ako udržať si toho, čo už máme! Ako si teda zákazníkov udržať? Ponúknuť im výborný zákaznícky servis. To však nemusí byť až také jednoduché – pretože ich potrebujeme získať nielen na úrovni logických argumentov, ale aj na úrovni emócií a vzájomnej dôvery! Mohli by sme výborný zákaznícky servis hodnotiť na základe 4 + 1 kľúčov k spokojnosti zákazníka: Autentický a dôveryhodný = naučiť sa byť zdvorilý a úprimný, tak aby naše správanie vyžarovalo sebaistotu, profesionalitu, t...