Aké možnosti investovania otvárate pre menších investorov?

Dnešný trend pasívneho investovania je síce pohodlný no nedáva dostatočné možnosti ochrany drobným investorom. Tí musia pretrpieť trhové korekcie a obdobia krízy. Existuje však množstvo relatívne jednoduchých stratégií s ochranným mechanizmom, ktoré dokážu investorom minimalizovať výšku priebežnej straty alebo čas, počas ktorého bude ich portfólio v mínuse. Ďalším problémom sú často nízke výnosy a sľubovanie garantovaného výnosu napríklad na trhu s korporátnymi dlhopismi.

My chceme preto priniesť investičné nástroje aj širšej verejnosti, ľuďom, ktorí sa o investovanie zaujímajú, ale zatiaľ im chýba potrebný kapitál. Preto sme sa rozhodli postaviť platformu, v rámci ktorej si môžu vybudovať svoje portfólio s vyšším výnosom alebo si vylepšiť to existujúce pomocou prostriedkov určených pre veľkých investorov, ku ktorým by bežne prístup nemali.

Čo vás k tomu viedlo?

Máme vyše 10 ročné bohaté skúsenosti z finančných trhov a investovania. Pred 7 rokmi som pomohol vybudovať spoločnosť Rhodium Investments, ktorá dohliada na aktíva bohatších investorov. Vidím, aké výsledky dokážeme pre investorov dosiahnuť a mrzelo ma, že takéto možnosti sú určené výlučne pre veľkých kvalifikovaných investorov. Vo svojom okolí som mal viacero ľudí, ktorí by podobné príležitosti privítali, no nemali potrebný kapitál na prvotnú investíciu. 

V roku 2018 sme sa dali viacerí dokopy a hľadali sme spôsob, ako investovanie ľuďom priblížiť. Podarilo sa nám nájsť riešenie a založili sme podielové družstvo Salus Populi. Zvolili sme túto právnu formu, pretože napĺňa literu Obchodného zákonníka združovať osoby za účelom zabezpečovania hospodárskych, sociálnych alebo iných potrieb.

Od začiatku komunikujeme s Národnou bankou Slovenska, ktorá dohliada nad finančným trhom a dali sme si vypracovať právne odôvodnenie prečo nespadáme do príslušnej regulácie v jej pôsobnosti. NBS konštatovala, že rovnako ako státisíce iných obchodných spoločností a družstiev na Slovensku na svoju činnosť udelené povolenie vydané NBS nemáme.


Môže priblížiť vašu platformu?

Ide o FinTech platformu s modernými nástrojmi a prístupom k fungovaniu a manažovaniu hospodárskej činnosti medzi svojimi členmi. Každý si vyberie do svojho portfólia rôzne obchodné či podnikateľské stratégie, ale aj do akej miery sa bude zúčastňovať na ich formovaní. Je to moderná forma partnerského vzťahu viacerých nezávislých subjektov, teda našich členov. Spájame sa, aby sme zdieľali kapitál, know-how a skúseností pre spoločné obchodné, investičné a komerčné ciele. 

Záleží nám aj na spoločenskom dosahu. Ak Salus Populi realizuje napríklad nejakú podnikateľskú stratégiu v oblasti real estate, primárne sa do nej zapájajú členovia, ktorí v rámci svojho obchodného a spoločenského priestoru predstavujú prínos pre uskutočnenie danej stratégie. 

Ako konkrétne funguje?

Platforma je určená pre investorov, ktorí hľadajú príležitosti aj mimo tradičných investičných nástrojov. Majú základné znalosti o fungovaní trhu a poznajú tradičné investície. Teraz sú možno sklamaní z výnosov fondov, do ktorých investovali alebo potrebujú viac diverzifikovať príjem, napríklad popri svojej podnikateľskej činnosti. Očakávajú z investície stabilný príjem, likviditu a chcú svoje portfólio aktívne manažovať. Nie sú to pasívni investori, ktorí odvedú mesačne 50 eur do sporenia v banke, banka ich investuje do fondu a viac sa o svoju investíciu nestarajú. Na vstup je nutné, aby si kúpili podiel vo výške minimálne 3 tisíc eur. Aktuálne sa však priemerný vklad podielnika pohybuje nad hodnotou 15 tisíc eur.

V rámci našej FinTech platformy si môžete vytvoriť vlastné diverzifikované portfólio a dosahovať vyššie výnosy. Môžete si ho aktívne meniť a peniaze tiež kedykoľvek vytiahnuť. Fungujeme jednoducho a transparentne, s podielnikmi sme vytvorili viacero investičných stratégií, z ktorých si vyberajú podľa svojich cieľov, či už ide o bývanie, cestovanie, finančnú slobodu. Využívame viacero pilierov, napríklad hedžové fondy, ktoré dosahujú pozitívne výnosy bez ohľadu na pohyb trhu nadol či nahor, ale aj forex, akcie, dlhopisy, krypto, komodity, reality.

Vďaka aktívne riadenému portfóliu dokážeme už v strednodobom horizonte zabezpečiť jeho stabilitu, vykrývať výkyvy a dosiahnuť vyšší výnos.

Aké výsledky ste doteraz dosiahli? 

Stratégie máme nastavené na 3-5 rokov a klienti si budujú portfólio, ktoré dosahuje stabilný výnos. Napríklad keď v minulom roku padal trh o 30 %, my sme dokázali udržať stabilitu, pohybovali sme sa na úrovni 0,7 – 1,2 %. Niektoré naše stratégie dokážu priniesť až dvojciferný mesačný výnos, samozrejme, na druhej strane takýto nárast negarantujeme každý mesiac a je potrebné počítať aj s negatívnymi výsledkami.

Napríklad naša derivátová komoditná stratégia s obchodovaním futures kontraktov a opcií priamo na centralizovanej burze dosiahol od roku 2014 kumulatívne zhodnotenie viac než 190 %. Aktívny manažment digitálnych aktív za rok 2020 dosiahol zložené úročenie cez 370 %.

Nechceme ísť do mínusových mesiacov, hoci aj také boli a budú. Investori si sami tvoria portfólio. Ak napríklad niekto nechce investovať do krypta, stále môže byť v družstve a poberať výhody stratégií, ktoré sú alokované na tradičný trhoch, ETF fondov, akcií, dlhopisov alebo spomínaných komodít. Preto kladieme taký dôraz na diverzifikáciu.

Prečo má Salus Populi vlastne status družstva?

Koncept družstva je vynikajúca platforma z pohľadu bezpečnosti, budovania portfólia a férovosti, preto je v zahraničí tak úspešný. Každému členovi dáva rovnaké hlasovacie právo, bez ohľadu na počet akcií, ktoré vlastní. Napríklad akciová spoločnosť alebo s.r.o. sa riadi vôľou väčšieho akcionára. U nás sa každý družstevník podieľa na vývoji družstva sám a má jeden hlas. Pokiaľ ide o kapitál, ktorý do družstva vložil, ten sa zveľaďuje a výnos sa odvíja od jeho výšky. Keď má niekto napríklad 10 tisíc eur, dostane výnos z 10 tisíc eur. 

Družstvo nám tiež umožňuje väčšiu flexibilitu, dokážeme rýchlejšie reagovať na zmeny na trhu a byť neustále aktívni.

Čo je potrebné urobiť, aby sa investor stal vašim podielnikom?

Je to veľmi jednoduché. Na našej web stránke www.saluspopuli.sk je kontakt, porozprávame sa spoločne o vašich predstavách a zistíme, ako by vám družstvo zapadlo do portfólia. Následne vám zašleme stanovy, ktorými sa riadime a prihlášku, ktorú podpíšete online, aby ste sa mohli stať právoplatným členom. Posledný krok je zaslanie členského vkladu. Fungujeme prostredníctvom success fee, z ktorého potom hradíme náklady družstva. Samozrejme, ak výnos nedosiahneme, na tento poplatok nemáme nárok. 

Na našej strane máte komunikačného partnera, ktorý vám rád pomôže a poradí a s ktorým môžete svoje rozhodnutia konzultovať. Zvolíte si oblasti, z ktorých chcete generovať výnos a každý mesiac si môžete zisk alebo len jeho časť vybrať, môžete svoj podiel odpredať, prikúpiť, akokoľvek sa rozhodnete. Svoje portfólio si taktiež môžete flexibilne meniť a prispôsobovať.