Čo sú to alternatívne investície? 

Sklamanie po roku 2008, ktoré priniesla finančná kríza spolu s európskou dlhovou krízou v roku 2010, skracovanie cyklov trhových prepadov a tlačenie peňazí spôsobilo predražovanie akcií, znižovanie úrokových sadzieb, slabý výkon dlhopisov. Keď pridáme aktuálne rastúcu infláciu, neistotu na trhoch a nedostatky v zásobovaní, je zrejmé, že investori čelia viacerým obavám. Riešia, čo sa stane, ak bude situácia pretrvávať naďalej, hľadajú možnosti, ako sa zabezpečiť voči pádu. Existuje niekoľko typov investícií, ktoré doposiaľ dokázali dobre fungovať aj v podobnej atmosfére na trhu, ktorú vidíme dnes. Konkrétne ide napríklad o private equity, hedgové fondy, fondy alternatívnych investícií, komodity, cudzie meny a kryptomeny, ale aj nehnuteľnosti a umenie. 

Alternatívne investície patria do skladačky kvalitného investičného portfólia, vidíme ich najmä u bohatších ľudí. Podľa štatistík až 8 z 10 veľmi majetných ľudí využíva alternatívne investície a majú v nich približne 50 % svojho investičného portfólia. Je to obrovský rozdiel oproti bežným investorom, ktorí do alternatívy investujú len približne 5 %.     

Prečo bohatí ľudia investujú do alternatív? 

Chcú mať kvalitné a diverzifikované portfólio, ktoré ponúka stabilný, vyšší výnos. Ich stratégie a portfóliá znižujú riziko a zarábajú za akýchkoľvek trhových podmienok. Teraz sú takéto nástroje profesionálnych investorov dostupné aj moderným investorom, napríklad aj cez našu platformu v Salus Populi.

Vedeli ste, že aj fond, z ktorého sa vypláca Nobelova cena má vyše 30 % portfólia v alternatívnych investíciách? Cieľom správcov je zabezpečiť očakávaný výnos bez ohľadu na dianie na trhu tak, aby mal fond každý rok dostatok výnosu na vyplatenie Nobelových cien. Bez tejto zložky by bol odkázaný iba na trh samotný, takže by sa mohlo stať, že počas recesie či poklesu na trhu by sa Nobelove ceny asi neudeľovali. 

Ako fungujú alternatívne investície? 

Typickým znakom alternatív je nízka korelácia s akciovým trhom. Vieme ich preto využívať na diverzifikáciu a mitigovanie alebo zníženie volatility portfólia. Upozorňujem, že rovnako ako tradičné investície, ani tie alternatívne negarantujú výnos, no použitím sofistikovaných stratégií je potenciál vyššieho výnosu násobne vyšší. Takéto stratégie dokážu zhodnotiť kapitál keď trh stúpa, padá alebo sa nehýbe, respektíve ide do strany. 

Na Slovensku je populárna private equity, teda investovanie do privátnych firiem, najmä startupov. Majú potenciál vysokého zhodnotenia, no chýba im likvidita, čo môže a nemusí každému vyhovovať.

Vo svete sú tiež rozšírené hedžové fondy, ktoré operujú na kapitálových trhoch a sú tradičným investíciám najbližšie. Investujú do akcií, dlhopisov, komodít, kryptomien a iných finančných derivátov.     

Ktoré z nich považujete za dobré? 

Dobrá investícia je taká, ktorej dostatočne rozumiete, má potenciál dosiahnuť stanovený cieľ s čo najnižším rizikom a v čase, ktorý vám vyhovuje. Ja som skôr konzervatívny investor, ako vhodné vnímam investície so stabilným vyšším výnosom a dobrou likviditou. Preto uprednostňujem kapitálové trhy - akcie a indexy ako DAX alebo SP500, Forex, kryptomeny, ale aj komodity ako napríklad ropa a zlato. Tie ponúkajú dvojciferný výnos, stabilitu aj flexibilitu pri potenciálnych zmenách. 

Private equity je môj druhý najobľúbenejší typ investície, ale je dôležité uvedomiť si, že ide o dlhodobú investíciu a odporúčam mať „svojho človeka“ vo vnútri firmy, do ktorej investujem. 

Reality, respektíve prenájom z nich, bývali tiež dobrá voľba, no aktuálna situácia vystrelila ceny nehnuteľností tak vysoko, že výnosy nemusia pokryť náklady. Stále zaujímavé však zostávajú napríklad pozemky. 


Koľko je vhodné takto investovať? 

Je to veľmi individuálne, vo všeobecnosti sa odporúča dať zo svojho portfólia 30 až 50 % do nekorelujúcich alternatívnych investícií tak, aby ste pokryli komodity, cudzie meny, krypto a napríklad long/short akciové stratégie. 

Ja mám napríklad v alternatívnych investíciách vyše 2/3 investičného majetku, pretože sa nimi dlhodobo zaoberám, navyše osobne poznám ľudí, ktorí sa alternatívnym investíciám venujú profesionálne a za ten čas vidím aj výsledky. 

Trend je jasný, do roku 2025 majetok pod správou alternatívnych investičných správcov narastie na neuveriteľných 17,12 trilióna dolárov a to je poriadne veľa núl. Moderný investor má už dnes možnosti ako tento trend využiť a profitovať na ňom. 

Ako sa dá investovať do alternatívnych investícií?

Dnešná doba ponúka celkom jednoduchý prístup k obchodníkom s cennými papiermi či brokermi, cez ktorých si viete kúpiť a predať čokoľvek, od indexov, forexu, cez krypto, zlato, až po ropu. To však neznamená, že to máte urobiť alebo že tak vybudujete kvalitné portfólio. Aj keď vás bolí zub, viete si ho sami vytrhnúť, ale zrejme to neurobíte.  

Ak si chcete vybudovať kvalitné portfólio, počítajte s behom na dlhú trať. Študujte a vyhľadávajte materiály z kvalitných zdrojov. Na internete sú zverejnené často zadarmo a dokážete z nich čerpať znalosti a postupy. Jedným z dobrých zdrojov je napríklad investportal.sk, ktorý som pomáhal založiť, pretože chýbal ucelený vzdelávací portál v slovenčine.  

Je dôležité rozumieť logike a mechanike alternatívnej investícií alebo stratégií, ale jej exekúciu odporúčam nechať na profesionálov. Aj na Slovensku máme rôzne možnosti, profesionálnych portfólio manažérov, ktorí sa venujú tvorbe kvalitných investičných portfólií z alternatívnych investícií a sprístupňujú svoje stratégie moderným investorom. Portfólio manažéri majú navyše často za odmenu časť z výnosu, preto je aj v ich vlastnom záujme generovať stabilný vyšší výnos. 

Pred akýmkoľvek rozhodnutím odporúčam zorientovať sa v možnostiach na Slovensku a Čechách, začať môžete na stránkach saluspopuli.sk, ktorá sa touto tematikou do hĺbky zaoberá.